Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Ana Sayfa » Bilgi » Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Alım İlanı
21 Aralık 2010 - 22:21

>

D U Y U R U

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN

ÖĞRETİM ELEMANI TEMİNİ

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 32’nci ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, aşağıda belirtilen alanlarda “Okutman” ve “Öğretim Görevlisi” unvanında naklen ve/veya açıktan atama yoluyla (7) Öğretim Elemanı alınacaktır.

KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
GÖREVLENDİRİLECEK BİRİM : JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
KADRO UNVANI : Öğretim Görevlisi/Okutman
KADRO SAYISI : Öğretim Görevlisi (4), Okutman (3),Toplam: (7)
KADRO DERECESİ : (7)
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 20 Aralık 2010
SON BAŞVURU TARİHİ : 17 Ocak 2011
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLAN TARİHİ : 02 Şubat 2011
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 27 Şubat 2011
SINAV SONUCU AÇIKLANMA TARİHİ : 15 Mart 2011

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. GENEL ŞARTLAR:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
(2) Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.
(3) Sevk edilecekleri askeri hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre olumlu sağlık raporu almış olmak.
(4) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
(5) Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

b. ÖZEL ŞARTLAR:

(1) Okutman kadrolarına başvuru yapabilmek için;

(a) En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanlarında (2) yıl tecrübeli olmak.
(b) ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.

(2) Yabancı Dil Okutmanı kadrolarına yapılacak atamalar için;

(a) En az lisans mezunu olmak,
(b) ALES’ten (70) puan almak (Hangi puan türü yüksekse o kabul edilecektir.),
(c) KPDS, ÜDS’den en az (80) puan almış olmak (Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurularda ön değerlendirme ve giriş sınavı puanının hesaplanmasında yabancı dil puanı dikkate alınmaz.).

(3) Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru yapabilmek için;

(a) En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanlarında (2) yıl tecrübeli olmak.
(b) ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.

Not: Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BRANŞI
KADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
DERECESİ
ÖZEL ŞARTLAR
Hukuk
Öğretim Görevlisi
2
7
· Hukuk lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.
Halkla İlişkiler
Öğretim Görevlisi
1
7
· Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.
Bilgisayar
Öğretim Görevlisi
1
7
· Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70)puan almak.
Türk Dili ve Edebiyatı
Okutman
1
7
· Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· Pedagojik formasyona sahip olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.
Yabancı Dil (İngilizce)
Okutman
1

7
· İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· Pedagojik formasyona sahip olmak.
· ALES’den en az (70) puan almak (Hangi puan türü yüksekse o kabul edilecektir.).
· KPDS, ÜDS’den en az (80) puan almış olmak.
Beden Eğitimi
Okutman
1
7
· Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Bilimleri veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· Pedagojik formasyona sahip olmak.
· ALES’den en az (70) puan almak (Hangi puan türü yüksekse o kabul edilecektir.).
TOPLAM
7

2. MUAFİYET:
a. ALES:
(1) Doktorasını tamamlamış olanlar,
(2) Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,
(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar,
(4) 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmayacaktır.
b. YABANCI DİL:
Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurularda yabancı dil (KPDS, ÜDS veya muadili) şartı aranmayacaktır (Yabancı Dil Okutmanları hariç).
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ/TARİHİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a. Başvuru şekli, yeri/tarihi;
05-17 Ocak 2011 tarihleri arasında saat 10.00-17.00 saatleri arasında şahsen veya posta yolu ile Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Temin Şube Müdürlüğü 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresinde müracaatlar kabul edilecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar J.Gn.K.lığına ulaşmış olması gerekmektedir.
b. Başvuru için gerekli belgeler;
(1) Başvuru Formu,
(2) Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi,
(3) Özgeçmiş,
(4) Onaylı Diploma veya Öğrenim Belgesi (Lisans/Yükseklisans) ve Not Çizelgesi (Transkript),
(5) Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir denklik belgesi,
(6) Onaylı ALES Belgesi,
(7) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
(8) 4 adet Nüfus cüzdanı sureti (Noter veya Muhtardan Onaylı),
(9) Son üç ay içerisinde çekilmiş (3) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez),
(10) Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi (Onaylı),
(11) İstenen unvanlar için KPDS ve ÜDS sınav sonuç belgesi (Onaylı)
Başvuru için gerekli olan belgeler bir numaralı evrak en üste olacak şekilde sırasıyla yarım kapak karton dosyaya takılarak getirilecek/gönderilecektir.
Not: Başvuru formu ve başvuru dilekçesi Jandarma Genel Komutanlığının web sitesinden (www.jandarma.tsk.tr) temin edilebilir.
4. DİĞER HUSUSLAR
a. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; ilan edilen kadro sayısının dört katı aday, ALES Puanının % 70’i ve lisans mezuniyet notunun %30’u dikkate alınarak belirlenecek, 02 Şubat 2011 tarihinde sınav tarih/saati, sınav yeri ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı İnternet adresinden www.jandarma.tsk.tr yayımlanacaktır.
b. Adaylar yalnız yazılı sınava tabi tutulacak, ayrıca mülâkat sınavı yapılmayacaktır. Sınavda adayların mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilecektir.
c. Yazılı sınav sonuçları en geç (1) ay içerisinde internet adresinden yayımlanacak, ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.
İRTİBAT NUMARALARI: 0312 456 1137- 0312 456 1132- 0312 456 1130
İlan metni, başvuru formu ve başvuru dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.
  • jandarma astsubay meslek yüksek okulu
  • myo öğretim görevlisi ilanları
  • meslek yüksek okulu öğretim görevlisi alımı
  • jandarma astsubay meslek yksek okulu
  • myo öğretim görevlisi alımı 2011
  • okutman alımı 2011
  • jandarma öğretim görevlisi alımı
  • myo öğretim görevlisi alım ilanı
  • myo öğretim görevlisi alımı
  • meslek yüksek okullarına öğretim görevlisi alımı 2011

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Karayolları 1280 Personel Alacak Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl 1.280 personel alımı yapacak. Ulaştırma,...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alım DuyurusuT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba