Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Ana Sayfa » Bilgi » Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Alım İlanı
21 Aralık 2010 - 22:21

>

D U Y U R U

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN

ÖĞRETİM ELEMANI TEMİNİ

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 32’nci ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, aşağıda belirtilen alanlarda “Okutman” ve “Öğretim Görevlisi” unvanında naklen ve/veya açıktan atama yoluyla (7) Öğretim Elemanı alınacaktır.

KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
GÖREVLENDİRİLECEK BİRİM : JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
KADRO UNVANI : Öğretim Görevlisi/Okutman
KADRO SAYISI : Öğretim Görevlisi (4), Okutman (3),Toplam: (7)
KADRO DERECESİ : (7)
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 20 Aralık 2010
SON BAŞVURU TARİHİ : 17 Ocak 2011
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLAN TARİHİ : 02 Şubat 2011
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 27 Şubat 2011
SINAV SONUCU AÇIKLANMA TARİHİ : 15 Mart 2011

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. GENEL ŞARTLAR:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
(2) Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.
(3) Sevk edilecekleri askeri hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre olumlu sağlık raporu almış olmak.
(4) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
(5) Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

b. ÖZEL ŞARTLAR:

(1) Okutman kadrolarına başvuru yapabilmek için;

(a) En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanlarında (2) yıl tecrübeli olmak.
(b) ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.

(2) Yabancı Dil Okutmanı kadrolarına yapılacak atamalar için;

(a) En az lisans mezunu olmak,
(b) ALES’ten (70) puan almak (Hangi puan türü yüksekse o kabul edilecektir.),
(c) KPDS, ÜDS’den en az (80) puan almış olmak (Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurularda ön değerlendirme ve giriş sınavı puanının hesaplanmasında yabancı dil puanı dikkate alınmaz.).

(3) Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru yapabilmek için;

(a) En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanlarında (2) yıl tecrübeli olmak.
(b) ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.

Not: Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BRANŞI
KADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
DERECESİ
ÖZEL ŞARTLAR
Hukuk
Öğretim Görevlisi
2
7
· Hukuk lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.
Halkla İlişkiler
Öğretim Görevlisi
1
7
· Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.
Bilgisayar
Öğretim Görevlisi
1
7
· Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70)puan almak.
Türk Dili ve Edebiyatı
Okutman
1
7
· Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· Pedagojik formasyona sahip olmak.
· ALES’den alanıyla ilgili puan türünden en az (70) puan almak.
Yabancı Dil (İngilizce)
Okutman
1

7
· İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· Pedagojik formasyona sahip olmak.
· ALES’den en az (70) puan almak (Hangi puan türü yüksekse o kabul edilecektir.).
· KPDS, ÜDS’den en az (80) puan almış olmak.
Beden Eğitimi
Okutman
1
7
· Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Bilimleri veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında (2) yıl tecrübeli olmak.
· Pedagojik formasyona sahip olmak.
· ALES’den en az (70) puan almak (Hangi puan türü yüksekse o kabul edilecektir.).
TOPLAM
7

2. MUAFİYET:
a. ALES:
(1) Doktorasını tamamlamış olanlar,
(2) Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,
(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar,
(4) 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmayacaktır.
b. YABANCI DİL:
Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurularda yabancı dil (KPDS, ÜDS veya muadili) şartı aranmayacaktır (Yabancı Dil Okutmanları hariç).
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ/TARİHİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a. Başvuru şekli, yeri/tarihi;
05-17 Ocak 2011 tarihleri arasında saat 10.00-17.00 saatleri arasında şahsen veya posta yolu ile Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Temin Şube Müdürlüğü 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresinde müracaatlar kabul edilecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar J.Gn.K.lığına ulaşmış olması gerekmektedir.
b. Başvuru için gerekli belgeler;
(1) Başvuru Formu,
(2) Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi,
(3) Özgeçmiş,
(4) Onaylı Diploma veya Öğrenim Belgesi (Lisans/Yükseklisans) ve Not Çizelgesi (Transkript),
(5) Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir denklik belgesi,
(6) Onaylı ALES Belgesi,
(7) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
(8) 4 adet Nüfus cüzdanı sureti (Noter veya Muhtardan Onaylı),
(9) Son üç ay içerisinde çekilmiş (3) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez),
(10) Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi (Onaylı),
(11) İstenen unvanlar için KPDS ve ÜDS sınav sonuç belgesi (Onaylı)
Başvuru için gerekli olan belgeler bir numaralı evrak en üste olacak şekilde sırasıyla yarım kapak karton dosyaya takılarak getirilecek/gönderilecektir.
Not: Başvuru formu ve başvuru dilekçesi Jandarma Genel Komutanlığının web sitesinden (www.jandarma.tsk.tr) temin edilebilir.
4. DİĞER HUSUSLAR
a. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; ilan edilen kadro sayısının dört katı aday, ALES Puanının % 70’i ve lisans mezuniyet notunun %30’u dikkate alınarak belirlenecek, 02 Şubat 2011 tarihinde sınav tarih/saati, sınav yeri ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı İnternet adresinden www.jandarma.tsk.tr yayımlanacaktır.
b. Adaylar yalnız yazılı sınava tabi tutulacak, ayrıca mülâkat sınavı yapılmayacaktır. Sınavda adayların mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilecektir.
c. Yazılı sınav sonuçları en geç (1) ay içerisinde internet adresinden yayımlanacak, ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.
İRTİBAT NUMARALARI: 0312 456 1137- 0312 456 1132- 0312 456 1130
İlan metni, başvuru formu ve başvuru dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanıT.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK...
Kastamonu Abana Belediyesi Kadrolu Memur Alım İlanıKastamonu Abana Belediyesi kadrolu memur alımı yapacak. Belediyenin boş 1 adet inşaat...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Fatih Belediyesi 30 Memur Alım İlanıFatih Belediyesi, KPSS 70 puan şartı ve sözlü sınavla lisans mezunu 30 zabıta memuru...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
Bursa Orhaneli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanıORHANELİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Orhaneli Belediye...
Doğanhisar Belediyesi Sözlü Sınavla 3 Memur AlacakDoğanhisar Belediyesi 657 kadrolu statüde 1 Mühendis ve 2 Tekniker alımı yapacak....
Ümraniye Belediyesi 110 Memur AlacakÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI Ümraniye Belediye Başkanlığı...
Enez Belediyesi 9 Memur AlacakEnez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.