İTÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İTÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı
27 Aralık 2010 - 23:45

>

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


1- GENEL AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ve İletişim Ofisine 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; ÖSYM veri tabanında kayıtlı bulunan Lisans mezunları için 2010 yılı, Ön Lisans ve Lise Mezunları için ise 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 puan türü esas alınarak 1 adet Sistem Programcısı ve 10 adet Büro Personeli olarak toplam 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
2- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
d) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) Sistem Programcısı için;
Kamu Personeli Dil Sınavı’ndan (KPDS) en az (D) düzeyinde. Üniversiteler arası dil sınavından (ÜDS) en az 65 puan almış olmak. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi puan) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil bilgileri (D) düzeyi olarak kabul edilir, Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.
h) KPSSP(B) gurubu sınavına girmiş olmak;
– 2010 KPSSP(B) Lisans mezunları için KPSSP3,
– 2008 KPSSP(B) Önlisans mezunları için KPSSP93,
– 2008 KPSSP(B) Ortaöğretim mezunları için KPSSP94

(*) Gece çalıştırılmak üzere
3- ARANAN ŞARTLAR
Sistem Programcısı
a) Linux ve Unix İşletim Sistemleri kurulum ve bakım,
b) Linux İşletim Sistemi güvenlik bilgisi,
c) Windows Server 2008 kurulumu, bakımı ve uygulamaları,
d) Sistem Yöneticiliği konusunda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
e) Bash,Perl,Python,PHp betik dillerinden en az birini bilmek,
f) Sistem Yazılımı geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
g) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
h) Belgelendirmek kaydıyla sistem yöneticiliği alanında en az iki yıl çalışmış olmak.
Büro Personeli (Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)
a) İyi Derece İngilizce Bilen (tercih sebebi)
b) İyi derecede MS-Office programlarını kullanabilen (tercih sebebi)
c) Kütüphane ve otomasyon sistemlerine hakim (tercih sebebi)
d) İnsan İlişkileri konusunda başarılı, ekip çalışmasına uygun (tercih sebebi)
Büro Personeli (Ön Lisans ve Lise Mezunu)
a) İyi derecede MS-Office programlarını kullanabilen (tercih sebebi)
b) Orta Seviye İngilizce bilen (tercih sebebi)
c) İletişim becerisi yüksek, iş disiplinine sahip kişiler olması (tercih sebebi) ÜNVANI ADEDİ MEZUNİYET BRANŞI PUAN TÜRÜ Sistem Programcısı 1 Lisans Elektrik-Elektronik Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği KPSSP3 Büro Personeli 2 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü KPSSP3 Büro Personeli 4(*) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü KPSSP3 Büro Personeli 2(*) Ön Lisans Mezunu KPSSP93 Büro Personeli 2(*) Lise Mezunu KPSSP94
4- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
a) Özgeçmiş,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
c) Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
d) KPSS puanını gösteren belge
e) İngilizce dil seviyesini gösterir belge(varsa Büro Personeli olarak başvuruda bulunan adaylar da getirecektir )
f) Mesleki tecrübeyi gösterir belge.(Sistem Programcısı için)
5- YERLEŞTİRME ve ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ
a) Büro Personeli olarak alınacak adaylar için KPSSP3 ve KPSSP94 puan türlerine göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla boş kadrolara yerleştirme işlemi yapılacaktır.
b) Sistem Programcı olarak alınacak aday için yazılı ve/veya sözlü sınav uygulaması yapılacaktır. Sınav konuları;
Yazılı Sınav : Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.
Linux ve Unix İşletim Sistemleri
Windows Server 2008
Bash,Perl,Python,PHp betik dilleri
Sözlü Sınav : Mesleki bilgiyi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
c) Ataması yapılacak adaylar 15 gün içerisinde hazırlaması gereken evrakları İTÜ Personel Daire Başkanlığına teslim edecekler ve sözleşmelerini imzalayacaklardır.
d) Belirtilen süre içersinde başvuruda bulunmayan, ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadro yada kadrolara yedek aday listesinden sırayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.
6- ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği.(aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.
c) Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyanı.
d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini yapmasına engel olabilecek doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı,
e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı
DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç
duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarında istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb) nakil talebinde bulunamazlar.
Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilebilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde http://pdb.itu.edu.tr/ internet adresinden başvuru formunu doldurarak şahsen ve posta ile yapılan müracaatları kabul edilecektir.
Yerleştirme işleminin sağlıklı yapılabilmesi için müracaatlar esnasında doğru beyanda bulunulmasına özen gösterilmesi şarttır. Aksi halde yanlış beyanda bulunan ve bulunmuş olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru tarihi bitiminden sonra http://pdb.itu.edu.tr/ adresinden asil ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde yerleştirilen adayların, evraklarının kontrolü ve sözleşme işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili belgeleri hazırlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa