ÖSYM Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » ÖSYM Sözleşmeli Personel Alım İlanı
14 Aralık 2010 - 10:07

>


ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” gereğince;
Başkanlığımız Bilgi İşlem Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstrimühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmişyurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanların asgari seksen, (c) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanların asgari yetmiş yabancı dil puanına sahip bulunması,
f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
g) (c) bendinde belirtilen niteliklere haiz başvuru bulunmaması halinde, kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak (b) bendinde sayılan bölümlerden mezun olanlardan yabancı dil puanları 70 ila 80 arasında olanlar hakkında (c) bendinde yer alanlar için belirlenen esaslar uygulanır.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
1- Bilişim Yöneticisi (1 kişi)
a) 15 kişiden az olmayan gruplara en az 2 yıl yönetici olmak, (Proje Yöneticisi, Bilgi İşlem Müdürü, vs)
b) Toplam en az 10 yıl IT ve/ veya Ar-Ge kurumlarında çalışmış olmak,
c) Yabancı dil yeterliliğini belgelendirmiş olmak,
d) Java programlama dilinde eğitim almış olmak,
e) Yazılım ve sistem geliştirme metodolojilerine (şelale, çevik programlama vb.) hakim olmak,
f) Veritabanı (Database, Paradoks,Oracle vs.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
g) Bilgisayar Mühendisliğinde ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak,
h) Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek
lisans yapmış olmak, i) CMMI en az 3.düzey belge almış kurumlarda çalışmış olmak, j) SCI giren uluslar arası dergilerde en az 1 makalesi yayınlanmış olmak, k) Yurtiçi projelerde proje yöneticisi olarak görev almış olmak, l) Bilgisayar donanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek, m) Veritabanı kullanarak yazılım geliştirmiş olmak, n) Seyahat engeli bulunmadığını beyan etmek,
0) Proje hazırlama çalışmalarında bulunmuş olmak. (proje teklifi çalışmalarına liderliketmiş olması tercih sebebidir)
Yukarıdaki nitelikler, bilgi, belge, diploma, transkript, resmi yazı, sertifika vb. yollarla gösterilecektir. Belgelerin geçerliliği sınav komisyonunca değerlendirilecektir.
2- Sistem ve Veritabanı Yöneticisi (1 kişi)
a) Linux veya Unix işletim sistemleri yönetiminde tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)
b) Oracle veritabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması ve Oracle Sistem yöneticisi olunması tercih sebebidir)
c) MS-SQL veritabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması ve MS-SQL Sistem yöneticisi olunması tercih sebebidir)
d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak
e) Veritabanı yönetim sistemleri konusunda eğitim almış olması,
f) Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Ağ yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
h) Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak, i) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve kurtarma işlemlerinin, gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir) j) Kabuk (shell) programlamada tecrübeli olmak ve tercihen PERL dilini bilmek k) Donanım (hardware) bilgisi ve tecrübesine sahip olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)
1) Ağ ve data güvenliği bilgisine sahip olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
n) Seyahat engeli bulunmadığını beyan etmek,
o) Tercihen Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
İş tanımı:
a) Oracle / MS-SQL veritabanı kurulumu,
b) Veritabanı tablolarının, izin haklarının ve prosedürlerin oluşturulması,
c) Veri tabanında gerekli optimizasyonları yapmak,
d) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması,
e) Otomatik işlemler için script yazmak,
f) Performans ve kapasite konusunda istemler hazırlamak,
g) Veritabanı tasarımı yapmak veya yapılan tasarımı değiştirmek,h) Disk optimizasyonu yapmak,
i) Ağ ve data güvenliği ile ilgili tedbirleri almak.
3-Yazılım Mühendisi (2 kişi)
a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir)
b) Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak, (tecrübenin
uzunluğu tercih sebebidir)
c) Uygulama sunucusu üzerinde web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak, (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir)
d) Tercihen Java Cryptography API kullanarak program yazmış olmak,
e) JDBC kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
f) Görevcik (thread) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
g) Ağ (network) üzerinde çalışan yazılım geliştirmiş olmak,h) Tercihen XML kullanmış olmak,
i) Tercihen Javascript kullanmış olmak,
j) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
k) Seyahat engeli bulunmadığını beyan etmek,
l) Tercihen Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
İş tanımı:
a) Java kullanarak 3 katmanlı (3 tier) yazılımlar geliştirmek,
b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
c) Kripto algoritmaları ve diğer yöntemler kullanarak verinin ve gerekirse ağın güvenliğini sağlamak,
d) Program mimarisine katkıda bulunmak,
e) Ağ (network) üzerinde çalışan yazılımlar geliştirmek.
II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
1) Başvuru formu,
2) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
Başkanlığımızın http://www.osym.gov.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 20/12/2010 -31/12/2010 tarihleri arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımızda ulaşacak şekilde
posta ile yapılması gerekmektedir.Son başvuru tarihi 31.12.2010 saat 17.30’dur, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi 10.01.2011 tarihinde http://www.osym.gov.tr/ sitesinde ilân edilecektir.
IV- DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.
V-SÖZLÜ SINAV KONULARI
1- Yazılım Mühendisliği,
2- Proje Yönetimi,
3- Veritabanı yönetim sistemleri,
4- SQL,
5- Programlama Dilleri (Java, Delphi yada C++),
6- Bilgisayar Ağları,
7- Bilgi Güvenliği,
8- İşletim Sistemleri ve Paket Programlar,
9- Takım çalışması,
10- Pozisyonla ilgili diğer konular.
Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konuların en az 3’ ünden kura usulüyle seçilecek sorular sorulacaktır.Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde http://www.osym.gov.tr/ sitesinde ilan edilecektir.
VI-ÜCRETİ
Bilişim yöneticisi tam zamanlı brüt 5.534.-TL,
Sistem ve Veritabanı Yöneticisi tam zamanlı brüt 4.150.-TL,
Yazılım Mühendisi tam zamanlı brüt 4.150.-TL, olarak ücretlendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçları AçıklandıÖSYM 2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçlarını Açıkladı. Toplam 128 bin 508 kontenjan...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.