Niğde Aktaş Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Niğde Aktaş Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
20 Mayıs 2010 - 6:15

>

T.C. NİĞDE İLİ AKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aktaş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye itfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi gatezede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye yönetmelinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikde belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı unvanı derecesi adedi (KPSS) taban puanı alıp Başkanlığımıza mürecaat eden adaylar arasında en yüksek puanda başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılmak suretiyle itfaiye Eri alınacaktır.
A- ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

SINIFI—ÜNVANI—DERECESİ—ADEDİ—CİNSİYET—EĞİTİMDURUMU—KPSS DURUMU
G.İ.H——İtfaiye Eri—–10——–1———-E/K———-Lise Mezunu Olmak—63
B- BAŞVURUDA BULUNUCAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türk vatandaşı olmak
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Türk Ceza Kanunun 53. üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçdan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Sınav günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak
5- Erkekler için askerliğini yapmış veya tecilli olması durum belgesi yada aslı onaylı sureti.
6- Tartılma ve ölçülme aç karnına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m. Boyunda olmak ve boyun 1 m. Den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak, (boy ve kilo tespitleri Beldemiz Sağlık Ocağı tarafından yapılarak onaylanacaktır.
7- Adayların öncelikle 2008 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavlarına (KPSS) sınavına girmiş olmaları, lise ve dengi okul mevzunları için KPSS P94 puan türünden yukarıda sınav komisyonunun belirlemiş olduğu 65 taban puanı ve üzerine KPSS puanı almaları şarttır.
8- KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak olan adayların listesi, Belediyemiz ilan panosunda yayınlanacaktır.
9- Alınacak olan kadrolar için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerin sınav tarihi itibariyle mezun olmak
10- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.
11- Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

C- BAŞVURU YERİ , TARİH VE SAATİ
1- Adaylar 11.06.2010 tarihinde başlayıp 11.06.2010 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvurularını Aktaş Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapacaklardır.
2- Son başvuru tarihi 11.06.2010 saat 17:00’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3- İdaremiz başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
D- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Aktaş belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu adaya tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak sureti ile belgeler eklenecektir.
1- 2008 KPSS sonuç belgesi veya tasdikli sureti
2- T.C kimlik numarası mevcutlu nüfus cüzdanı aslı yada tasdikli sureti.
3- Son altı ay içerinde çekilmiş 2 adet renkli 4,6×6 boyutunda vesikalık fotoğraf,
fotoğrafın 1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacaktır.
4- Diploma ve çıkış belgesi aslı veya noter onaylı sureti.
5- Erkekler için askerlik durum belgesi aslı ya da onaylı sureti.
6- Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (son 1 (bir) ay içinde alınmış )
7- Aktaş Sağlık Ocağından alınacak boy kilo tespit formu
8- Sağlık açısından kapalı mekan dar alan ve yükseklik gibi hobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. (bu konuda tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu istenir)
9- Giriş Belgesi Formu; sınava çağrılan adaylar sınava giriş belgelerini 17.06.2010 günü belediye yazı işleri müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.
E- SINAV YERİ, ZAMANI ve KONULARI
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 18.06.2010 Cuma günü saat 09:00’da Aktaş Belediye Başkanlığı Hizmet binası Merkez/NİĞDE adresinde belediye meclis salonunda yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
– Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
– Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat
– Mesleki Bilgi ve Becerilerini Yönelik Sorular ve Uygulamalar
– Genel Kültür
F- SINAV ŞEKLİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE İLANI
1- Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar
2- Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır. Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif, dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır. Bu durumda adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı da getirmeleri gerekmektedir.
3- Sınava giren adaylar yanlarında resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istenildiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.
4- Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinde yapılır. Sözlü sınavda en az 70 puan almak şarttır.
5- Kurum sınav başarı puanı, sözlü sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir.
6- İtfaiye Eri Memurluğuna girişe esas teşkil ederek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir.
7- Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.
8- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre Belediyenin ilan panosunda ilan edilir. Kazanan adaylara yazılı olarak bildirilmeyecektir.
9- Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
Sınav Komisyonu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmı ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Sınav komisy
onu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunur.
İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba