Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
07 Mayıs 2010 - 12:36

>

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı.
– Görev Yeri: Mali Suçları Araştırma Kurulu.
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı, 15 adet.
– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP72 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar.
– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 27-28 Haziran 2009 ve 28-29 Haziran 2008 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.
II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ
– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 300 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır.
– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
– Giriş sınavının yazılı bölümü 26-27 Haziran 2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.
– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (http://www.türkiye.gov.tr/), Bakanlık (http://www.maliye.gov.tr/) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (http://www.masak.gov.tr/) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
– Sözlü sınav tarihi ve yeri, anılan internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP72 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almış olmak,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
– Yazılı Sınavın yapılacağı tarihte (26 Haziran 2010) 30 yaşını doldurmamış olmak,
– Yükseköğrenim kurumlarının en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
– Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,
– Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
– Daha önce Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak,
– Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.
IV- SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
– Başvurular, 03 Mayıs 2010 tarihinde başlayıp 02 Haziran 2010 tarihinde sona erecektir.
– Başvurular, “Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu ile yapılacaktır.
– Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya postayla Başkanlığa iletilebilir.
– Elektronik ortamda başvuru:
– Adaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulu internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.
– Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce Başkanlığa veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.
– Şahsen veya posta yoluyla başvuru:
– Başvuru Formu, http://www.masak.gov.tr/ adresinden indirilmek suretiyle veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından temin edilebilir.
– Başvuru Formları usulünce doldurulduktan sonra “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, N Blok, Dikmen Cad., 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.
– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 02 Haziran 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
V- SINAV KONULARI
a) İktisat Grubu
– Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslar arası İktisat
– İşletme İktisadı
– Uluslar arası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
b) Maliye Grubu
– Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe ve Borçlanma)
– Maliye Politikası
c) Hukuk Grubu
– Hukukun Temel İlkeleri
– İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
– Medeni Hukuk (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç)
– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
– Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)
– Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
– İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
d) Muhasebe Grubu
– Genel Muhasebe
e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)Başkanlık, sınav konularında değişiklik yapmaya yetkilidir.
VI- DEĞERLENDİRME
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi
– Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, 100 üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
– Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi
– Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puanüzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavıbaşarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir.
c) Giriş sınav notu
– Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır.
– Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Girişsınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan adaya öncelik tanınır.
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı http://www.maliye.gov.tr/ ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı http://www.masak.gov.tr/ internet sayfalarında ilan edilecektir.
– Sınav sonucuna, gerekçeleri belirtilmek suretiyle ve yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
– Sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi adayın üzerinde bulundurulacaktır.
– Adaylar, yazılı sınav notlarını www.masak.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.
– Sınavla ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 0312 415 38 03 – 415 38 10 numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
ADRES BİLGİLERİ: : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı N Blok, 06100 Dikmen/ANKARA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba