Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Ana Sayfa » Bilgi » Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
22 Mayıs 2010 - 9:43

>

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaski Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
A – Sınıfı Unvanı Kadro Sayısı – Derecesi
GİH Müfettiş Yardımcısı 2 – 9
B – Sınava Katılma Şartları
1 – ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 40 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. 40 ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)
2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
3 – Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birinden mezun olmak,
4 – l Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1980 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01/01/1978’dir)
5 – Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,
6 – Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,
7 – Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,
8 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak,
C – Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
1 – Aday Formu, www.gaski.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.
2 – KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği.
3 – Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği.
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf.
5 – Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
6 – Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığına dair yazılı beyanı,
7 – Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular 15.06.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İncilipınar Mah. 4 nolu cad. Şehitkamil/GAZİANTEP adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların listesi 18.06.2010 tarihinde www.gaski.gov.tr ve Kurumumuz ilan panosunda ilan edilecektir. Sınav Giriş Belgesinin, 21.06.2010 – 24.06.2010 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınması gerekir. Bu tarihler dışında Sınav Giriş Belgesi verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. ( 0.342 211 13 00 no’ lu telefondan bilgi alınabilir.)
D – Sınav Tarihi, Yeri ve Duyurulması :
Yazılı sınav 26.06.2010 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar mah. 4 nolu cd. Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır. (Sınav saati ve salonu www.gaski.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir) Yazılı sınavı kazananlar www.gaski.gov.tr adresinde ilan edilecek ve kazanan adaylara sözlü sınav tarihi yazılı olarak bildirilecektir.
Sınavda, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır. Bunlardan birini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Yazılı sınavı kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır
E – Sınav Şekli ve Konuları:
Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;
Yazılı sınav konuları:
a – İktisat: Genel iktisat teorisi, Para, banka ve konjonktür, Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.
b – Maliye: Genel maliye teorisi, Maliye politikası, Vergi ve bütçe.
c – Hukuk:
ca – İş Hukuku.
cb – İdare Hukuku: İdare hukukunun genel esasları, İdari yargı.
cc – Ceza Hukuku: Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri, Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri ile Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümler.
cd – Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku : Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri, Muhakeme Usulü başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.
ce – Medeni Hukuk: Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku,
cf – Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Akitler, Zaman aşımı hakkında genel bilgiler.
cg – Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak.
d – Muhasebe: Genel muhasebe, Bilanço ve Ticari Hesap.
e – Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
F – Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:
Yazılı ve sözlü sınavda, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe (yabancı dil notu hariç) gruplarından alınan notların her birinin 60’dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70’ten aşağı olmaması şarttır. Yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu ortalaması giriş sınav notunu oluşturacaktır. Giriş Sınav Notunun 70’ten aşağı olmaması esastır.
Yabancı dil notu diğer bölümlerden alınan puan ortalamasına dahil edilmeyecek olup, giriş sınavı notunun eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilecektir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı not ve sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde www.gaski.gov.tr adresinde ve Kurumumuz ilan panosunda ilan edilecektir.
Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, ikiden fazla olursa giriş sınav notu yüksek olan adaylar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerinin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.
G – Müfettiş Yardımcılığına Atanma :
Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar.
Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkan
lığına müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer aday atanır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım