Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Ana Sayfa » Bilgi » Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
22 Mayıs 2010 - 9:43

>

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaski Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
A – Sınıfı Unvanı Kadro Sayısı – Derecesi
GİH Müfettiş Yardımcısı 2 – 9
B – Sınava Katılma Şartları
1 – ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 40 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. 40 ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)
2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
3 – Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birinden mezun olmak,
4 – l Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1980 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01/01/1978’dir)
5 – Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,
6 – Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,
7 – Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,
8 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak,
C – Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
1 – Aday Formu, www.gaski.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.
2 – KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği.
3 – Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği.
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf.
5 – Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
6 – Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığına dair yazılı beyanı,
7 – Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular 15.06.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İncilipınar Mah. 4 nolu cad. Şehitkamil/GAZİANTEP adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların listesi 18.06.2010 tarihinde www.gaski.gov.tr ve Kurumumuz ilan panosunda ilan edilecektir. Sınav Giriş Belgesinin, 21.06.2010 – 24.06.2010 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınması gerekir. Bu tarihler dışında Sınav Giriş Belgesi verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. ( 0.342 211 13 00 no’ lu telefondan bilgi alınabilir.)
D – Sınav Tarihi, Yeri ve Duyurulması :
Yazılı sınav 26.06.2010 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar mah. 4 nolu cd. Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır. (Sınav saati ve salonu www.gaski.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir) Yazılı sınavı kazananlar www.gaski.gov.tr adresinde ilan edilecek ve kazanan adaylara sözlü sınav tarihi yazılı olarak bildirilecektir.
Sınavda, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır. Bunlardan birini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Yazılı sınavı kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır
E – Sınav Şekli ve Konuları:
Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;
Yazılı sınav konuları:
a – İktisat: Genel iktisat teorisi, Para, banka ve konjonktür, Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.
b – Maliye: Genel maliye teorisi, Maliye politikası, Vergi ve bütçe.
c – Hukuk:
ca – İş Hukuku.
cb – İdare Hukuku: İdare hukukunun genel esasları, İdari yargı.
cc – Ceza Hukuku: Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri, Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri ile Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümler.
cd – Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku : Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri, Muhakeme Usulü başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.
ce – Medeni Hukuk: Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku,
cf – Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Akitler, Zaman aşımı hakkında genel bilgiler.
cg – Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak.
d – Muhasebe: Genel muhasebe, Bilanço ve Ticari Hesap.
e – Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
F – Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:
Yazılı ve sözlü sınavda, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe (yabancı dil notu hariç) gruplarından alınan notların her birinin 60’dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70’ten aşağı olmaması şarttır. Yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu ortalaması giriş sınav notunu oluşturacaktır. Giriş Sınav Notunun 70’ten aşağı olmaması esastır.
Yabancı dil notu diğer bölümlerden alınan puan ortalamasına dahil edilmeyecek olup, giriş sınavı notunun eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilecektir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı not ve sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde www.gaski.gov.tr adresinde ve Kurumumuz ilan panosunda ilan edilecektir.
Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, ikiden fazla olursa giriş sınav notu yüksek olan adaylar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerinin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.
G – Müfettiş Yardımcılığına Atanma :
Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar.
Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkan
lığına müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer aday atanır.
  • GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba