Çorum Aşdağul Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Çorum Aşdağul Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
27 Mayıs 2010 - 9:02

>

T.C. ÇORUM İLİ AŞDAĞUL BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Aşdağul Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17.maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye itfaiye yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı,derecesi , adeti, KPSS taban puanı türü belirtilen itfaiye Eri kadrosuna Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADRO İLE İLGİLİ ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı—Unvanı—Derecesi—Adedi—Cinsi—KPSSP.T.Puan—Öğrenim Durumu
G.İ.E—-İtf.Eri—-11———1——-E/K—–KPSSP3–65—-Teknik Eğitim Fakülteleri Makine Eğitim Bölümü Tesisat Lisans Mezunu

ARANAN ŞARTLAR

1-Türk Vatandaşı olmak,
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk. Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma , suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlardan mahkum olmamak,
4-KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı ) 2008 sınavlarına girmiş olmak, Teknik Eğitim Fakülteleri Makine Eğitim Bölümü Tesisat Lisans Mezunu olmak ve KPSSP3) sınavından 65 ve üzeri puan almış olan adaylar müracaat edebilir.)
5-Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak
6-İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinin (c )fıkrasında belirtilen “Tartılma ve ölçülme aç karına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az1.67 m, kadınlarda en az 1,60 m, boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak” şartlarına uygun olmak. Başvuru formundaki Boy ve kilo belirleme ölçümünü sağlık kuruluşuna onaylatmak
7-Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, itfaiye eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel bir özürü bulunmamak.
8-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,
9-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış ve çalışıyor olmamak,
10-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının şartlarına uygun olmak,
11-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,
12-Son başvuru itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
13-Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız ilan tahtasına asılarak ilan edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Başvuru, Belediyemizden şahsen alınacak boş başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde (Tükenmez kalemle) doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır.
1-T.C.vatandaşlık nolu nüfus cüzdan fotokopisi,2-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,3-Adli sicil belgesi,
4-Son üç ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf ( bir adeti müracaat formuna yapıştırılacak) 5-KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,6-Erkek adaylar için Askerliğini yaptığına dair belgenin aslı,7-itfaiye eri Görevini yapmaya engel olmadığına dair müracaat tarihinden 15 gün önce sağlık kurumlarından alınan heyet rapor.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru süresi 04.06.2010 günü sabah saat:9,30 Da başlayacak ve yine aynı gün saat:16,00 da mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Aşdağul Belediye Başkanlığına ait hizmet binasındaki Yazı işleri Bürosuna şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınava katılabilme şartı taşıyan adaylara sınav tarihinden 1 gün önce yazı işleri müdürlüğünce giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir.

MÜLAKAAT KONULARI

1-T.C.Anayasası, 2-Atatürk İlke ve inkılap Tarihi,3-657 sayılı devlet memurları kanunu,4-Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,5-Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,6-Genel kültür,

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-Sözlü ve uygulamalı sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar, ve geç gelenler sınava alınmazlar, 2-Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır.3- Sınav giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimli kartı) ile birlikte resmi makamlarca verilmiş bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadır.4-Adaylar spor ayakkabısı ve gerekli spor malzemeleri bulundurmak zorunludur.5-Sınav komisyoncunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır, sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır.Başarı notu sözlü sınavda alınan not ile KPSS puanının ortalamasıdır.6-En yüksek başarı puanı alan aday Asil, ikinci olan aday yedek ilan edilecektir.7-Ataması yapılacak oylan adaya tebligat gönderilir, tebligatta belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri Belediye ye teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav, Aşdağul Belediyesi Belediye binasında 09.06.2010 günü saat:10’00’ da sözlü sınavı(mülakat ) ve Dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Ayrıca sınav sonuçları Aşdağul Belediye Başkanlığı ilan tahtasında duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.