Çorum Aşdağul Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Çorum Aşdağul Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
27 Mayıs 2010 - 9:02

>

T.C. ÇORUM İLİ AŞDAĞUL BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Aşdağul Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17.maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye itfaiye yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı,derecesi , adeti, KPSS taban puanı türü belirtilen itfaiye Eri kadrosuna Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADRO İLE İLGİLİ ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı—Unvanı—Derecesi—Adedi—Cinsi—KPSSP.T.Puan—Öğrenim Durumu
G.İ.E—-İtf.Eri—-11———1——-E/K—–KPSSP3–65—-Teknik Eğitim Fakülteleri Makine Eğitim Bölümü Tesisat Lisans Mezunu

ARANAN ŞARTLAR

1-Türk Vatandaşı olmak,
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk. Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma , suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlardan mahkum olmamak,
4-KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı ) 2008 sınavlarına girmiş olmak, Teknik Eğitim Fakülteleri Makine Eğitim Bölümü Tesisat Lisans Mezunu olmak ve KPSSP3) sınavından 65 ve üzeri puan almış olan adaylar müracaat edebilir.)
5-Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak
6-İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinin (c )fıkrasında belirtilen “Tartılma ve ölçülme aç karına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az1.67 m, kadınlarda en az 1,60 m, boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak” şartlarına uygun olmak. Başvuru formundaki Boy ve kilo belirleme ölçümünü sağlık kuruluşuna onaylatmak
7-Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, itfaiye eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel bir özürü bulunmamak.
8-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,
9-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış ve çalışıyor olmamak,
10-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının şartlarına uygun olmak,
11-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,
12-Son başvuru itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
13-Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız ilan tahtasına asılarak ilan edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Başvuru, Belediyemizden şahsen alınacak boş başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde (Tükenmez kalemle) doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır.
1-T.C.vatandaşlık nolu nüfus cüzdan fotokopisi,2-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,3-Adli sicil belgesi,
4-Son üç ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf ( bir adeti müracaat formuna yapıştırılacak) 5-KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,6-Erkek adaylar için Askerliğini yaptığına dair belgenin aslı,7-itfaiye eri Görevini yapmaya engel olmadığına dair müracaat tarihinden 15 gün önce sağlık kurumlarından alınan heyet rapor.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru süresi 04.06.2010 günü sabah saat:9,30 Da başlayacak ve yine aynı gün saat:16,00 da mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Aşdağul Belediye Başkanlığına ait hizmet binasındaki Yazı işleri Bürosuna şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınava katılabilme şartı taşıyan adaylara sınav tarihinden 1 gün önce yazı işleri müdürlüğünce giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir.

MÜLAKAAT KONULARI

1-T.C.Anayasası, 2-Atatürk İlke ve inkılap Tarihi,3-657 sayılı devlet memurları kanunu,4-Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,5-Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,6-Genel kültür,

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-Sözlü ve uygulamalı sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar, ve geç gelenler sınava alınmazlar, 2-Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır.3- Sınav giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimli kartı) ile birlikte resmi makamlarca verilmiş bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadır.4-Adaylar spor ayakkabısı ve gerekli spor malzemeleri bulundurmak zorunludur.5-Sınav komisyoncunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır, sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır.Başarı notu sözlü sınavda alınan not ile KPSS puanının ortalamasıdır.6-En yüksek başarı puanı alan aday Asil, ikinci olan aday yedek ilan edilecektir.7-Ataması yapılacak oylan adaya tebligat gönderilir, tebligatta belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri Belediye ye teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav, Aşdağul Belediyesi Belediye binasında 09.06.2010 günü saat:10’00’ da sözlü sınavı(mülakat ) ve Dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Ayrıca sınav sonuçları Aşdağul Belediye Başkanlığı ilan tahtasında duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım