Çanakkale Biga Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Çanakkale Biga Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
12 Mayıs 2010 - 7:28

>

T.C. ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Biga Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15., 16. ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;
Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ PERSONEL KADROLAR:

TOPLAM : 5 Adet İtfaiye Eri

BAŞVURU ŞARTLARI:

1 – Türk Vatandaşı olmak.
2 – İtfaiye eri sınavının yapılacağı 31/05/2010 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış
olmak,
3 – Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair belge.
4 – Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg, dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır. (Boy ve kilo tespit formunun boşu Belediyemizce temin edilecektir.)

5 – Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
6 – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden en az yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak.
7 – Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak.
8 – 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
9 – Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 14/05/2010 Cuma günü başlayıp 21/05/2010 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
Başvurular; Biga Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğüne (İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi No:11 Biga/ÇANAKKALE adresine) şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1- Aday tarafından doldurulacak olan başvuru formu (Boş başvuru formu örneği ) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecek veya http://www.bigabelediyesi.com/ adresinden indirilecektir)
2 – KPSS Sonuç Belgesinin Aslı veya Noter tasdikli sureti,
3 – T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4 – Öğrenim durumlarını gösterir diploma fotokopisi (aslı ibraz edilecektir),
5 – Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi başvuru formuna
Yapıştırılacaktır),
6 – Adli sicil belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından) son 1 (bir) ay içinde alınmış,
7 – Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair belge.(Askerlik Şubesinden)

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:
Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 5 adet İtfaiye Eri boş kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi, belediyemiz internet sitesinde http://www.bigabelediyesi.com/ ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 25/05/2010 tarihinden 27/05/2010 tarihinde saat:16.00’ya kadar Biga Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.
Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulma-yacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:
Sınav, Biga Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binasında Meclis Salonunda 31/05/2010 Pazartesi günü saat: 10.30 da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

1 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
3 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4 – Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
5- Genel Kültürden oluşacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
1- Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati adaylara sınava giriş belgesinde ve Belediyemizin http://www.bigabelediyesi.com/ adresinden duyurulacaktır.
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme; Komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2- Başarı notu; sözlü sınavdan alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
3- Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir.
4- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirtilen sözlü sınav listesinde başarı sıralamasına göre belediyemizin http://www.biga.bel.tr/ internet adresinden ilan edilir.
5- Sınav sonuçları kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
6- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan
edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların ve ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine, birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.

7- Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

  • biga belediyesi personel alımı 2011
  • biga belediyesi personel alımı 2012
  • biga belediyesi personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba