BYEGM Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » BYEGM Sözleşmeli Personel Alım İlanı
18 Mayıs 2010 - 20:09

>

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Genel Müdürlüğümüze, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde; (2008 KPSSP3-KPSSP93-KPSSP94) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on (10) katına kadar çağırılacak aday arasında yapılacak mülakat ile Arapça, İtalyanca, Yunanca dillerinden üç (3) adet Mütercim-Tercüman, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, İspanyolca dillerinden üç (3) adet Tercüman, bir (1) adet Çözümleyici, bir (1) adet Sistem Programcısı olmak üzere toplam sekiz (8) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONU DAĞILIM LİSTESİ


I-BAŞVURU ŞARTLARI
MÜTERCİM-TERCÜMAN KADROSU İÇİN (3 adet)
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak,
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
ç) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak Arapça, İtalyanca, Yunanca dilinde en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek,
d) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yabancı dil sınav sonucunun geçerlilik süresini doldurmamış olması,
e) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’ya tabi özel sektörde Mütercim-Tercüman veya Tercüman olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
f) 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2008 KPSS-B-P3-P93) katılmış olmak.
TERCÜMAN KADROSU İÇİN (3 adet)
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış olmak,
ç) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak Danimarkaca (Danish), Ermenice, İspanyolca dilinde en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek,
d) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yabancı dil sınav sonucunun geçerlilik süresini doldurmamış olması,
e) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’ya tabi özel sektörde Mütercim-Tercüman veya Tercüman olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
f) 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2008 KPSS-B-P3-P93-P94) katılmış olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ KADROSU İÇİN (1 adet)
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış olmak,
c) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,
ç) İstihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezindeki (BİM) programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,
d) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’ya tabi özel sektörde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde (BİM) Programcı olarak çalışmış olma şartı aranır.
e) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde son bir yıl içinde alınmış “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
f) 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2008 KPSS-B-P3) katılmış olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
a) Microsoft Server 2003 (Active Directory, DNS, DHCP, HS vb.) işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi deneyimine sahip olduğunu belgelemek,
b) Microsoft SQL server kurulumu ve yönetimi deneyimine sahip olmak,
c) Server donanımı ve ağ bilgisine (LAN) sahip omurga anahtarları ve yönlendiricileri konusunda deneyimli olmak,
ç) Yedekleme konusunda deneyimli olmak,
d) 5’den fazla sunucu içeren ve devamlılık yapısında çalışan sunucuların bulunduğu bir bilgi sistemi odasının yönetiminde en az bir yıl çalışmış olmak,
e) Ağ güvenliği konusunda deneyimli olmak,

SİSTEM PROGRAMCISI KADROSU İÇİN (1 adet)
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak.
ç) Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,
d) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’ya tabi özel sektörde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
e) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) son 3 (üç) yıl içinde en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde son bir yıl içinde alınmış “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
f) 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2008 KPSS-B-P3) katılmış olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
a) Microsoft Server 2003 (Active Directory, DNS, DHCP, HS vb.) işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi deneyimine sahip olduğunu belgelemek,
b) Microsoft SQL server kurulumu ve yönetimi deneyimine sahip olmak,
c) Server donanımı ve ağ bilgisine (LAN) sahip omurga anahtarları ve yönlendiricileri k
onusunda deneyimli olmak,
ç) Yedekleme konusunda deneyimli olmak,
d) 5’den fazla sunucu içeren ve devamlılık yapısında çalışan sunucuların bulunduğu bir bilgi sistemi odasının yönetiminde en az bir yıl çalışmış olmak,
e) Ağ güvenliği konusunda deneyimli olmak,

I- BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ VE SONUCU
Adaylar müracaatlarını 18.05.2010 tarihinden itibaren 15 gün içinde (01.06.2010 mesai saati bitimine kadar) www.byegm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak imzaladıktan sonra şahsen veya Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personel Şubesi Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/Ankara adresine posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabileceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Adaylar başvurularıyla birlikte aşağıda istenilen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. İstenilen belgeleri zamanında teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından, 2008-KPSS (B) P3 –P93 – P94 puan türü sıralamasından sonra sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yapılacağı, yer ve tarih başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3(üç) gün içerisinde www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Personel Şubesi Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimini müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır.
Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
II-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (http://www.byegm.gov.tr) İnternet sitesinden alınarak doldurulmuş olan başvuru formu Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personel Şubesi Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/Ankara (imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış olarak), adresine gönderilecek veya şahsen teslim edilebilecektir.
2- 2008-KPSSP3 – KPSSP93 – KPSSP94 sonuç belgesinin aslı (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır),
3- Başvurulacak Pozisyonun gerektirdiği dilde ve düzeyde halen geçerliliği devam eden, Kamu personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesi,
4- T.C. Kimlik numarası beyanı. (Başvuru Formunda Belirtilecektir)

5- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylı sureti.
6- Kamu veya özel sektörde görev yapılmış ise buna dair belge.
7- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. (Başvuru Formunda Belirtilecektir)
8- 2 adet vesikalık fotoğraf.
9- Sabıka Kaydı Olmadığına dair yazılı beyanı. (Başvuru Formunda Belirtilecektir)
Not:İstenen belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopileri Kurumumuzca tasdik edilecektir.
ADRES: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personel Şubesi Müdürlüğüne (9. Kat) Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA Tel: 0312 – 583 63 82

SINAV BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

  • byegm personel alımı
  • byegm eleman alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba