2010 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Soru ve Cevaplar

Ana Sayfa » Bilgi » 2010 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Soru ve Cevaplar
31 Mayıs 2010 - 21:00

2010 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2010 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2010 KPSS Ortaöğretim / Önlisans başvuru süreci başlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda adaylara yararlı olabilecek soru-cevap şeklinde bir yazı hazırladık.

Soru: Başvuru tarihleri nedir?
Cevap:BAŞVURMA SÜRESİ : 31 Mayıs – 2 Temmuz 2010
SINAV TARİHİ : 26 Eylül 2010
SINAV SAATİ : Ortaöğretim Düzeyi 09:30
Önlisans Düzeyi 14:30
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL
SINAV ÜCRETİ : 35,00 TL

Soru: Bu Sınava Kimler Başvurabilir?
Cevap: Bu sınava ortaöğretim okullarından / önlisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / önlisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

Soru:Bu Sınava Kimler Başvuramaz?
Cevap: 21 Mayıs 2010 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava
başvuramazlar. Bu sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde bir ortaöğretim okullarından / önlisans programından mezun olamayacak adaylar, bu sınava başvuramazlar.

2010-KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS’a son başvuru tarihi olan 2 Temmuz 2010 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar sınava ortaöğretim düzeyinde girmek için başvuramazlar.
Bir adayın hem 2010-KPSS Lisans’a hem de 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a katılması mümkün değildir. 2010-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a da başvuru yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Soru: Başvurumu nasıl yapacağım?
Cevap: Sınava girmek isteyen adaylar, 2010-KPSS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

1. 2008 yılında yapılan KPSS’ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde (2008 yılında KPSS’ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar) başvurmuş olan adaylar (“eski” adaylar), kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvuru süresi içerisinde internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabilecekler ya da başvuru merkezlerinden yararlanabileceklerdir.

Eski adaylardan
-2008 yılında sınava girdiği öğrenim düzeyinden farklı bir düzeyde bu sınava başvurmak isteyenler,
– 2008 yılında sınava girdiği öğrenim düzeyinde değişiklik olmamakla beraber diğer öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar,
– daha önce başvurduğu sınavda kullanılan fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında, kendilerinin tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar,
– İnternetteki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar, başvuru işlemlerini yeni adaylar gibi başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir.

2. 2008-KPSS’ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvurmamış adaylar (“yeni” adaylar), ile 2008 yılındaki KPSS’ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar herhangi bir başvuru merkezinden randevu alacaklar ve kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
3. Sınava KKTC’den başvuracak olan adaylar, KKTC ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine başvurarak sınav ücretini yatıracakları banka hesap numarasını öğrenecekler, sınav ücretini bu banka hesap numarasına yatıracaklar, başvurularını Sınav Merkezi Yöneticiliğine yapacaklardır. Bu adaylar internet üzerinden bireysel başvuru (eski adaylar dahil) yapamayacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir.

Başvuru Merkezinde Yapılacak Başvurular
Randevu alınan günde başvuru merkezine gidildiğinde;
– eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Bilgi Formu,
– sınav ücretinin bankaya yatırıldığını gösterir dekont,
– diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin aslı ya da onaylı sureti
(Başvuruda, adayın diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilecek, bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle yapılmayacaktır. )
– nüfus cüzdanı veya fotoğraflı, onaylı bir kimlik belgesi adayın yanında bulunmalıdır.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.
Sınav günü, Salon Başkanının, adayı fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde sınava almayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı bu belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır.
Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.
Aday Bilgi Formları adayda kalacaktır.
Sadece ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan (engelli adaylara ait) Aday Bilgi Formları rapor ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.

İnternetle Bireysel Başvurular2008-KPSS’ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinde başvuran adaylardan başvuru ekranındaki fotoğrafında sorun veya ADAY BİLGİ FORMU’nun “ÖĞRENİM BİLGİLERİ” alanlarında değişiklik bulunmayanlar başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabileceklerdir.
Bu durumdaki adayların sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM’nin internet adresinde “BAŞVURULAR” başlıklı alana şifreleri ile girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda mevcut bilgilerini kontrol ederek ve gerekli düzeltmeleri yaparak başvurularını tam
amlamaları gerekir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir.

 

Soru:Sınav içeriği nasıl olacak?Cevap:Sınav, 26 Eylül 2010 Pazar günü iki ayrı oturumda yapılacaktır. Sınavın süresi iki oturum için de 2,5 saat (150 dakika) olacaktır.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1’de verilmiştir.

Soru kitapçıkları farklı türlerde basılacaktır. Farklı türlerdeki soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın kapağında ve iç sayfalarında basılı olacaktır. Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kâğıdında, cevapladıkları testlerle ilgili alanlara işaretleyeceklerdir.
Soru:Sınava Girdikten Sonra Nasıl Memur Olacağım?
 
 
Cevap: B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans ile önlisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranabilecektir.
Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapacaklardır.
Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı basın yoluyla adaylara duyurulacaktır.
Adaylar tercihlerini sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde
tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava
girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca
ataması yapılmayacaktır. Yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun
olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM’ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır.
Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMAÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş
kadrolara doğrudan atanacaklardır.
Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen
adayların atamaları yapılmayacaktır.
2010-KPSS sonrası ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerinde tercihleri çerçevesinde merkezî yerleştirme kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen tüm adaylar, bu sınavın geçerlilik süresi içerisinde ÖSYM tarafından yapılacak B Grubu Kadrolara yerleştirmelerde 2010-KPSS sonucunu yeniden kullanamayacaklardır. (Bu düzenleme yerleştirilen adaylardan; ataması yapılan, niteliklerinin kontrolü için ilgili kuruma hiç başvurmayan ve başvurup niteliklerinin tutmadığı tespit edilen tüm adayları kapsamaktadır.)
(Kaynak: 2010 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Başvuru Kılavuzu)
Sizlerden gelen sorular doğrultusunda içerik güncellenecektir.
 • kpss önlisans soruları
 • 2010 kpss nlisans
 • 2010 nlisans kpss sorular
 • kpss ders çalışma programı
 • kpss ortaöğretim ve önlisans soruları aynı mı
 • kpss 2010 önlisans soruları
 • kpss ortaöğretim ve önlisans soruları aynımı
 • 2010 önlisans kpss sorulari ve cevaplari

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. nesibe
  23 Haziran 2011 - 13:16

  iyi günler bn 2010 kpss ye laborant veteriner sağlık önlisans mezunu olarak girdim 03 haziran 2011 de büro yönetimi ve yön.asistanşığı bölümünden mezun oldum kpss ögrenim alanımı büro mezunu olarak degiştirip bu alandan tercih yapmak istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz? tskler

 2. Anonymous
  31 Ocak 2011 - 20:30

  >Hocam bende 2003 büro yön ve sekreterlik mezunuyum. KPSS den 64 puan aldım. Şansımın az olduğunu biliyorum. Ama yerleşmek istiyorum Hocam.Tercihlerimi yaptım.Sizce ümitlenmeli miyim? ceylan

 3. tuna
  31 Ocak 2011 - 09:08

  >Merhabalar

  2003 Seramik önlisans mezunuyum. KPSS 2010 sınavından 74 küsur puan aldım ve MEB'lığından onaylı Auto-cad – 3D Max sertifikam var. Tercih yaparsam yerleştirilme ihtimalim var mı? Sertifikam Bilgisayar işletmenliği sertifikası yerine geçer mi? Ne tarz tercihler yapmalıyım?

  Teşekkür ederim.

  Tuna

 4. Anonymous
  27 Ocak 2011 - 12:09

  >hocam ıcerıyor ama yanı bız elutfen yardımcı olun osymınını trecıh klavuzundaa sınıf derece nıtelık kodları bulunuyor ama taban puanlar yad aherhangı bır puan yok tercıh kullanamadık kacgundur neolursunuz bıze yardımcı olun bu konuda hocam nasıl bı sıstem bu anlamadık hocam bu lınktede taban puanlar yok puanları gormeden nasıl tercıh yapacagız yardımcı olurmusunuz lutfennnn…

 5. Memurum.biz
  25 Ocak 2011 - 21:56

  >ilgili link lise mezunlarına ait tüm kadro-pozisyonları içeriyor.

 6. Anonymous
  25 Ocak 2011 - 15:13

  >http://ek.memurum.biz/kpss_2010_2_tercih_motoru/arama2.php?arama= hocam bu lınk ortaogretım tercıh klavuzunun hepsımı oluyor yardımcı olurmusunuz lutfen …

 7. Anonymous
  24 Ocak 2011 - 10:13

  >hocam ıyıgunler bugun tercıh kullanacagımız gun fakat ortaogretım onlısansa tıkladıgımızda cıkmıyorda 2010/2 tercıhe tıkladıgımızda cıkıyor 15 tane lıste burdan yapacagız sanırım trercıhlerımızı 2 sorun ben ortaogretım mezunuyum bana uygun lıstenın lınkını sıtenızden verebılırsenız sevınırım.elektronık mezunuyum fakat herturlu yerı tercıh yapacam gereklı lınkı beklıyorum hocam teşekkurler

 8. Memurum.biz
  18 Ocak 2011 - 22:27

  >henüz yayınlanmadı, 24 ocak 2011'de yayınlanacak ve aynı gün başvurular başlayacak.

 9. Anonymous
  18 Ocak 2011 - 21:56

  >hocam ortaogretım kpss tercıh klavuzu yayaınlandımı acaba nette yardımcı olursanız sevınırım teşekkurler sımdıden

 10. Memurum.biz
  29 Aralık 2010 - 22:46

  >öncelikle mezun olunan-olunacak önlisans programları tablosundan pazarlama bölümünün kodunu bulunuz, ocak ayında açıklanacak tercih kılavuzunda önlisans mezunları için kadrolar ve pozisyonlar tablosu yayınlanacaktır, bu tablodan mezun olduğunuz bölüm koduna göre arama yapınız bo kodun yer aldığı kadro veya pozisyonları tercih edebilirsiniz, buna ek olarak sadece önlisans mezunu olma şartını arayan 3001 kodlu diğer kadro ve pozisyonları da (diğer aranan nitelikleri taşımak şartıyla) tercihleriniz arasında belirtebilirsiniz.

 11. Anonymous
  29 Aralık 2010 - 19:47

  >merhaba arkadaşlar… sizden kpss tercihleri hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.ben önlisans kpss sınavına pazarlama bölümü olarak girdim şimdi tercih yapmak istiyorum ama pazarlama bölümleri hangi alanları tercih yapabiliyor.hiçbir fikrim yok bilen arkadaşlar varsa vede cevap yazarsa çoook memnun olurum şimdiden teşekkürler….

 12. Anonymous
  05 Aralık 2010 - 22:03

  >ben böyle bir sınav görmedim. önlisans soruları tam bir felaketti 70 netim var acaba atanabilirmiyim.

 13. Memurum.biz
  30 Kasım 2010 - 13:00

  >2010 KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınav Sonuçlarının her iki sınava giren yaklaşık 2,5 milyon kişi sayısı dikkate alındığında 1 aydan önce açıklanamayacağını değerlendirmekteyiz.

  Tahminimize göre aralık ayı sonunda açıklanacağı öngörülebilir.

 14. Memurum.biz
  30 Kasım 2010 - 12:57

  >Yeliz Hanım, KPSS'ye başvuru son günü itibarıyla üst öğrenimden mezun durumda değil iseniz bir sıkıntı yaşamayacağınızı ve KPSS Tercih işlemlerinde önlisans kadro-pozisyonlarını tercih edebileceğiniz değerlendirmekteyiz.

 15. YelizMesut
  29 Kasım 2010 - 12:10

  >Merhabalar,
  Önlisans pazarlama meznuyum ve önlisans kpss sınavına girdim ancak açık öğretim fakültesinden Eylül de mezun oldum yani şuan lisans mezunuyum. sınavım geçerli olurmu?
  Teşekkürler

 16. Anonymous
  29 Kasım 2010 - 07:59

  >arkadasım benım kendı dusuncem onlısansta ortaogretımde soruları cıddı anlamda kazıktı çalışmayana kazıktı dıye bı mantık yok okadar yayaın evının kıtaplarını cozsekte tek benzesen yada benzeyen soru tıplerı turkcedeydı tarıh matamatık hatta vatandaslıgı bıle baya bı zorlamıslardı .benım kendımce arkadaslarada bır tavısıyem var bazı kısıler 90 aldım yerlesemedım dıyorlarda rastgele yapılan tercıhten bırsey beklemesı guc gercekten nıtelık kodlarını arastırıp ne ıstedıklerıne karsılık tercıhler yapılırsa atanma sansı daha cok olacaktı bugun 90 la atanamadık dıyen arkadaslar 70 puanla atanan bırock arkadasa sahıt oldum umudunuzu yıtırmeyın hayırlısı olsun herkezın hakkında .umarım sonuclar bıran once acıklanır nekadar zamanda acıklanacagını bılen olupta yazarsa sevınırız .

 17. Anonymous
  28 Kasım 2010 - 17:28

  >arkadaslar önlisans soruları nasıldı yapabıldınızmı zaman yetmedı yaaaa:S

 18. Anonymous
  28 Kasım 2010 - 11:17

  >hocam ortaogretım sınavı bugun yapıldı yaklasık nekadar surede osym aldıgımız puanları acıklar teşekkurler.

 19. Anonymous
  22 Kasım 2010 - 09:23

  >hocam ben bunu bılmıyordum pekı genel yetenek sınavında 30 soru turkce 30 matamatık sorularından ornegın matamatıgı yapamıyan bı ınsan her dogru ıcın turkce sorularının dogrularından 1 tane gıdecekmı yoksa her dersın kendı 30 soru ıcerıgındemı bu gecerlı olcak hocam..

 20. Memurum.biz
  20 Kasım 2010 - 22:48

  >iyi bayramlar, kpss ortaöğretimde 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

 21. Anonymous
  20 Kasım 2010 - 15:37

  >hocam geçmiş bayramınızı kutluyorum be bır sorum olacak ortaogretım kpss sınavında 3 dogru 1 yanlısı goturuyormu ösymdekı gıbı.

 22. Memurum.biz
  08 Kasım 2010 - 11:21

  >sizinde belirttiğiniz gibi sınava odaklanmanız şu aşamada daha faydalı olacaktır.

  ocak ayında yeni tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra güncellenmiş tercih motorumuzdan faydalabilirsiniz.

 23. Anonymous
  08 Kasım 2010 - 10:32

  >hocam teşekkur edıyorum verdıgınız bılgıler ıcın cok seyı ogrendık sayenızde fakat sanırım en guzel bılgıyı ocak ayında tercıh klavuzu gelınce daha acık anlıcaz cunku su durumda baktıgımızda ortaogretımle alakalı olmayan kadrolar oldugundan mayıs ayına aıt oldugundan kafam corba oldu =(
  nerdeyse bu mayıs ayı motorunda orta ogretım ne nıtelık kodu var nede ortaogretım alanındakıne ıs va rınsanın pskolojı bozuluyor daha gırmeden en saglıksı sanırsam sınava gırıp tercıh zamanı bakmak olcak dıye dusunuyorum …

 24. Memurum.biz
  08 Kasım 2010 - 09:40

  >şu anda yayında olan tercih motoru mayıs ayında yapılan KPSS-2010/1 en son genel memur alımına ilişkindir.

  tercih motorundan sorgulama yaptığınızda en alt sol kısımdan tüm nitelik kodları ve açıklamalarına ait dökümanlara ulaşabilirsiniz.

  kpss tercih kılavuzları artık kitapçık olarak basılıp ücretli olarak satılmıyor. ÖSYM tarafından sadece dijital ortamda yayınlanıyor.

 25. Anonymous
  08 Kasım 2010 - 09:28

  >hocam bırde tercıh klavuzunda nıtelık kodlarında belırtılmektedır demıssınız bunu osym burosundan tercıh zamanı geldımımı satın alcaz cok teşekkur edıyorum sorularıma yanıt verdıgınız ıcın
  sızıns ayenızde cok bılgıye sahıp oldum ..

 26. Anonymous
  08 Kasım 2010 - 09:20

  >pekı hocam bıze vermıs oldugunuz arama motorunda hıcbıseyı tıklamadan sorgula dedıgımızde lıze mezunlarının gırebılecegı yerler gosterılmıs kadro sayısıyla ve karısısındada alınana yada kadroya alınacak kısı sayısı belırtılmekte sız 2010/1 alım demıstınız sanıyorum hocam fakat ortaogrenım sınavı yılda 2 yılda bır yapılıyor bu tercıh klavuzu sımdı hangı tarıhe gore onu anlamadım hocam acıklıyabılırmısınız acaba ..
  bu lınktekı hocam kac yılına aıt
  http://ek.memurum.biz/kpss_tercih_motoru/arama.php?arama=

 27. Memurum.biz
  07 Kasım 2010 - 23:41

  >tercih kılavuzunda kadro-pozisyonlarda aranan özellikler nitelik kodlarında belirtilmektedir, bu nitelik kodlarındaki şartların tümünü taşıyor iseniz tercih etmeniz gerekmektedir.

  aksi takdirde yerleştirilseniz bile atamanız yapılmayacaktır.

  15 adet tercih yapabiliyorsunuz.

 28. Anonymous
  07 Kasım 2010 - 13:16

  >hocam sıze bır soru sormak ıstıyorum bız vermıs oldugunuz lısteden tercıh yaparken en cok neye dıkkat etmemız gerkıyor bırde memurluk adına cok sayıda farklı ıllerde alım var sımdı bız bu kurumun ıstedıgı ozellıklerı ornek verıyorumkımı kurum bılgısayar kullanımı ıstıyo kımı yabancı dıl kımı ehlıyet mesela ıstıyor bunu nasıl ogrenebılırız hocam bu onemlı cunku ısteklerı dısındaysa bızım de tercıh sayılarımız bosa gıtmesın bırde ılk tercıhte kac adet yersecebılıyoruz…sımdıden tesekkur edıyorum.

 29. Anonymous
  06 Kasım 2010 - 17:46

  >teşekkur edıyorum hocam sormak ıstedıgımız seler olursa kafamıza takılan gene rahatsız edecem ..adana

 30. Memurum.biz
  06 Kasım 2010 - 16:57

  >tercih motorunda adet yazan kısım alınacağı ilan edilen kadro sayısı, boş yazan kısım tercih işlemleri sonrasında boş kalan kadro sayısıdır.

  kılavuzda kadrolu memurlukların sınıf ve derecesi yer alırken, sözleşmeli statüdeki memurlukların sınıf kısmı boş derece kısmında sıfır "0" yazmaktadır.

 31. Anonymous
  06 Kasım 2010 - 16:33

  >ben goremedım hocam kadro sayılırınıda o acıdan sordum bırde hocam cok soru sordum kusura bakmayın ama bu tercıh klavuzunda sozlesmelı ve devletın memuru kadrolu yanı oldugunu bız nereden anlarız hocam benım ılk gırısım kpssden acıkcası cok anlamam osymyede gırmedım ben hıc ben 2 yıllık okulda okuyorudum 27yas olunca 2 yıldan hayır gelemeyecegını dusunup bu kpssye sarıldım bu acıdan cok ıncelıklerını anlamıyorum ondan cok soruyorum ogrenmemek ayıp kanaaatımdayım tesekkur edıyorum ….adana

 32. Memurum.biz
  06 Kasım 2010 - 12:51

  >24 ocak-2 şubat 2011 tarihleri arasında tercihlerinizi ÖSYM'nin web sitesinden yapacaksınız.

  muhtemelen 24 ocak 2011 tarihinde KPSS-2010/2 Tercih Kılavuzu adı altında bir kılavuz yayınlanacak, burada alınacak ve sizin tercihlerinizi yapacağınız memurluklar yer alacak.

  KPSS-2010/2 Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih işlemlerinizi daha kolay yapabilmeniz için bu kılavuza göre yeni bir tercih motoru yayınlayacağız.

  şu anda yayında olan KPSS-2010/1 tercih kılavuzunda açılmış kadro-pozisyon sayıları ile yerleştirilen aday sayısı ve boş kalan kadro-pozisyon sayılarına ulaşabilirsiniz.

 33. Anonymous
  06 Kasım 2010 - 09:03

  >hocam bıde bırsey daha sormak ıstıyrum sıze bu genıs lıstede her puan her bolum her memeurluk var hatta acılmamaıs bolumler bıle treyel gosterılıyor fakata 28 kasımdan sora herhangı bır tercıh kıtapcıgı cıkacakmı suacıdan soruyorum kac kısı alınacagı cunku yazması gerekıyor sanırım bunlarda suakdar kadro alınacak dıye bı bıldırım yok normalde bu olur sanıyorum hocam ınsanlar ona gore tercıh kullansınlar yanılıyormuyum-adana

 34. Anonymous
  06 Kasım 2010 - 08:40

  >teşekkur edıyorum verdıgınız bılgılere hocam; umarım çalıştıgımız kıtaplarda bırdeyısıklık yapılmaz hos gercı yapılması ıcın mufredatın saırım deyısmesı gerkır sanıyorum …

 35. Memurum.biz
  05 Kasım 2010 - 12:12

  >ÖSYM'den soru sayısının 150'den 120'ye indirildiği açıklaması yapılmakla birlikte detaylı açıklama yapılmadı.

  30 soru türkçe,
  30 soru matematik,
  30 soru Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türkiye Coğrafyası,
  30 soru Temel Yurttaşlık Bilgisi,Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular, Türk Kültür ve Medeniyetleri,

  ana başlıklarını kapsayacağını değerlendirmekteyiz.

 36. Anonymous
  05 Kasım 2010 - 09:45

  >hocam 150 den 120ye mı ındı pekı hocam eskıden 38 matamatık 37 turkce tarıh 37 cografya 23 vatandaslık 15 tı sımdı bu durum nasıl oldu bılgı verebılırmısınız.

 37. Memurum.biz
  04 Kasım 2010 - 11:43

  >vermiş olduğumuz linkte 2001 kodlu yani tüm lise mezunlarının başvurabildiği kadro-pozisyonlar yer almaktadır.
  linkte lise mezunlarının başvurabildiği tüm kadrolar yer almamaktadır, örnek olarak verilmiştir.
  kpss 2010/1'de lise mezunlarına ait tüm kadro ve pozisyonlara http://ek.memurum.biz/kpss_tercih_motoru/
  linkinde yer alan tercih motorundan en alttaki "Lise Mezunu İseniz Bu bölümden Arama Yapınız" kutucuğuna hiçbirşey yazmadan "Sorgula" butonuna tıklayıp ulaşabilirsiniz.
  taban puanlara takılmayın ve ayrıca 80 puan alacağım diye kendinizi koşullamayın, 28 kasım tarihine kadar verimli bir şekilde çalışmaya ve iyi bir puan almaya odaklanın.
  soru sayısının 150'den 120'ye indiğini de hatırlatmak istiyoruz.

 38. Anonymous
  04 Kasım 2010 - 09:22

  >http://ek.memurum.biz/kpss_tercih_motoru/arama2.php?arama=2001
  hocam pekı vermıs oldugunuz bu lınk lıse mezunlarının basvurabılecegı tum alanlarmı yanı tum yerler bukadarlamı sınırlı eger bukadarsa yanı 90 88 en az puan daha asagı puanlarda mesela 80 lık bır sahıs tercıh yaptıgında 88 lık bır yerı ataması cıkma durumu soz konusumu hocam su mantıkla dusundum cunku eger lıse mezunlarının gıorebılecegı tum puanlar bunlarda kımse gıremıcek genelde demektır 90 demek cunku 130 140 soru yapmak demek hemenhemen …
  Teşekkur Edıyorum Cevap İçin.

 39. Memurum.biz
  01 Kasım 2010 - 11:57

  >seramik bölümüyle ilgili ortaöğretim mezuniyet kodları 2127 ve 2129 olarak gözüküyor, söz konusu nitelik kodlarında tercih motorunda (kpss 2010/1 mayıs en son yapılan memur alımında) arama yaptığımızda herhangi bir kadro-pozisyon gözükmüyor.

  bununla birlikte sadece lise mezunu olma şartı arayan 2001 kodlu kadroları tercih edebilirsiniz.

  türkiye genelinde kpss 2010/1'de alınan tüm 2001 kodlu kadro-pozisyonlar aşağıdaki linktedir.

  http://ek.memurum.biz/kpss_tercih_motoru/arama2.php?arama=2001

  2001 kodlu kadrolar lise mezunu olan herkes başvurabildiği için genellikle diğer teknik kadro-pozisyonlara göre taban puanları daha yüksektir.

 40. Anonymous
  01 Kasım 2010 - 11:01

  >hocam 2006 seramik mezunuyum ve benim bölümümle ilgili kadro açığı yok memur alımında benim bu sınavda yerleştirilme olasılığım nedir şimdiden tşk ediyorum KÜTAHYA.

 41. Memurum.biz
  01 Kasım 2010 - 09:46

  >güzel yorum ve düşüncelerinize biz teşekkür ederiz, amacımız faydalı olmak.

 42. Anonymous
  01 Kasım 2010 - 09:35

  >çok teşeşkkur ederım ben açıkçası cv oalrak bılıyordum bılgılendırdıgınız ıcın ve işkurur soledıgınız ıcın teşekkur edıyorum sınava gırıp aldıgımız puanla sızden gened fıkırlerınızı yardımlarınızı alabılırız zamanı geldıgımı burda ınsanları bılgılendırdınız ıcın sahsım adına edıyorum saygılar sevıgler ADANA

 43. Memurum.biz
  01 Kasım 2010 - 07:08

  >elektrik elektronik dışı bölümlere tabi ki girebilirsiniz. sadece lise mezunu olma şartını arayan tüm memur kadro veya sözleşmeli pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz.

  kpss sonuçları 2 yıl geçerli, yerleştirmeniz yapılmadığı takdirde 2 yıl boyunca tüm tercih işlemlerine başvuru yapabilirsiniz.

  kpss yerleştirmelerinde cv verme ve sonra çağrılma diye bir durum söz konusu değil. sanıyoruz ki iş-kur'un yaptığı kamu işçi alımlarına değinmek istediniz.

  kamu işçi alım ilanları iş-kur'un sitesinde yayınlanmaktadır. aranan şartları taşıyan adaylar iş-kur'a kayıt yaptırarak ilgili ilanlara başvuru yapabilmektedir.

 44. Anonymous
  31 Ekim 2010 - 22:09

  >teşekkur edıyorum elektrık elektronık dısı memurlıuk bolumlerıne gırmeme mumkun deılmı pekı hocam yanı ornek verecek olursak bazı eskı zamanlarda gıren arkadaslarımızdan ornek verıyorum bır makam aracında memur olarak sofor olanları gorduk sormak ıstedıgım elektornık elektrıık dısında secım yapamazmıyız yad aolması mumkun deılmı bu alınacak puan 2 yıl gecerlı ılk atamada cıkmadııgnda cv verpte cagrılan kısıler oluyor bu acıdan bızım sansımız yokmu adana

 45. Memurum.biz
  31 Ekim 2010 - 17:03

  >Meslek Lisesi Elektronik bölümü mezunu olarak gerek lise mezunlarına dair kadro-pozisyonlarına gerekse elektronik teknisyeni kadro-pozisyonlarına başvurabilirsiniz. en son yapılan KPSS 2010/1 memur alımları sonrasında oluşan taban puanlara memurum.biz tercih motorundan ulaşabilirsiniz.
  örnek olarak Ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanından mezun olma şartı olan nitelik kodu 2215'dir.İlgili nitelik kodunu tercih motorundan arattığınızda
  http://ek.memurum.biz/kpss_tercih_motoru/arama2.php?arama=2215
  linkinde yer alan taban puanlara bakabilirsiniz.
  ek olarak Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon
  Teknolojileri (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak nitelik kodu 2219'dur. tercih motorundan ilgili kodu arattığımızda,
  http://ek.memurum.biz/kpss_tercih_motoru/arama2.php?arama=2219
  linkindeki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
  yaşamakta olduğunuz adana ilinde en son alımda elektronik teknisyeni alınıp alınmadığını öğrenebilmek için tercih motoruna adana yazarak
  http://ek.memurum.biz/kpss_tercih_motoru/arama2.php?arama=adana
  karşınıza çıkacak listeden 2215 nitelik kodunu isteyen kadro veya pozisyonların taban puanlarına bakabilirsiniz.

 46. Anonymous
  31 Ekim 2010 - 10:39

  >Hocam Siz Bu konuda Bizlerden Daha bılgılı oldugunuz İçin Benım Sizden Bir Görüş Almak İstıyorum Adana Açık Ögretım endustrı Meslek elektronık Bölümünden Mezunum Ortaogretım Olarak 28 Kasımda Sınava Gırecez bu Sınavdan Tabıkı Almak Istenen Puan En Iyısıdır Fakat 80 Puanla İl Ayırt Etmeden Veya Hangı Memurluk Bölümü Olursa Gırmemızın Şansı Nekadardır ..Şimdiden Teşekkur Edıyorum Cevabınız İçin…

 47. Anonymous
  02 Eylül 2010 - 19:46

  >bu sınavlardan çektimiz çile ne ya

 48. Anonymous
  31 Ağustos 2010 - 16:44

  >bu sene sızce önlisans soruları nasıl gelır arkadaslar?

 49. Anonymous
  08 Haziran 2010 - 09:07

  >çok teşekkür ederimm yok hiç bi bilgide değişiklik yapmadımm sadece iletişim bilgilerimi güncelle kısmına girdim çıkan sayfayada öle bi baktımm çıktımm kaydet tuşuna falan basmadımm bilgilerim zaten aynıydı bende çıktımm bi sorun olmaz değil mi tekrardan teşekkür ederimm ilginiz için.saygılar

 50. Memurum.biz
  07 Haziran 2010 - 19:36

  >bankaya sınav ücretinizi yatırdıktan sonra başvurunuzu ösym bürosunda tamamlamanız gerekmektedir.
  bu iki işlemide tamamladığınız takdirde ÖSYM'nin web sitesinden (ais.osym.gov.tr)TC Kimlik No'nuz ve şifreniz ile kontrol edebilirsiniz.
  zaten sistemde kullanıcıların kendileri tarafından sınava girmelerini iptal edebilecekleri bir seçenek söz konusu değildir.
  sistem sadece bazı aday bilgilerinin değişmesine izin vermektedir, bu nedenle bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece kaygılanmanıza gerek yoktur.

 51. Anonymous
  07 Haziran 2010 - 13:06

  >merhaba benim sorum ben önlisans mezunuyumm başvurumu okulda yaptırdımm.daha sonra eve geldikten sonra internetten bireysel başvuru bölümüne bir iki kez tıkladığımda başvurumun ösymye ulaştığı yazıyor benimm bu bireysel başvuru bölümüne çok fazla tıklamamm sorun olur mu yanii bi iptal olma durumu gibi falan yanıtlarsanız sevinirimm biraz pimpirikli bi tipimm şimdiden teşekkürler

 52. Memurum.biz
  01 Haziran 2010 - 11:12

  >ortaöğretim ve önlisans soruları farklı fakat kapsadığı konular aynı olacak.

  zaten sınav aynı gün yapılmakla birlikte kpss ortaöğretim sınavı sabah 9:30'da kpss önlisans 14:30'da gerçekleştirilecek.

  yukarıda soru-cevaplarda açıklanan sınav içeriği her iki grup içinde geçerli olduğu için ve ortaöğretim ve önlisans sınav zorluk derecelerinin birbirine yakın olması nedeniyle aynı sınıflarda eğitim veriliyor olabilir.

  bunun yanısıra kpss hazırlık kursları ülkemizde artık üniversiteye hazırlık gibi bir sektör haline gelmiştir.

  kpss hazırlık kurslarının gerekliliklerinin yanısıra yeterliliklerinin de adaylar tarafından ölçülmesi, tartılması gerekmektedir.

  gerçekten ilgili alanlarda yetkin ve konusunda uzman eğitimcilerin vereceği kpss hazırlık dersleri yararlı olacak,bunun dışındaki oluşumlardan ise yarar sağlanamayacağını düşünmekteyiz.

 53. Anonymous
  01 Haziran 2010 - 10:53

  >ben önlisan muhasebe mezunuyum..2010 kpss ye hazırlanıyorum.ortaogretımle onlısans soruları aynı mı olcak farklımı?farklı olacaksa onlarla neden aynı sınflarda kpss ye hazırlıyolar bızı…ben bu sorunun cevabını dersane de de alamadım..hiç tatmın edıcı degıldı..tesekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba