TÜİK Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (8 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » TÜİK Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (8 kişi)
03 Eylül 2009 - 19:04

>

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uzman Yardımcılığı alımı için sınav ilanı verdi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez teşkilatına 8 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
1-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Fen ve Fen-Edebiyat fakültelerinin İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümleri mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 ve 2728
Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP25 puan türünden) 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancı dil testinden 30 doğru cevabı olmak veya KPDS Yabancı Dil testinden 50 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin KPSSP25 puan türünden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde kontenjanın 6 katı (48 aday) arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.)
Aranan genel şartlar:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlarıtaşımak,
2-Üniversitelerinen az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fen ve Fen-Edebiyat
fakültelerinin İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
3-Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1974 tarihli ve daha sonraki doğumlular.)
4-Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak,
5-Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak,
Daha önce iki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz.
2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 05/10/2009 tarihinden itibaren 15/10/2009 günü Saat 18:00’e kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad. No:114 Çankaya / ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuruda istenen Belgeler:
a) http://www.tuik.gov.tr adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak iş talep formu,
b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile varsa KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
d) 3 adet fotoğraf (4,5×6 ebadında),
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
4-SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 19/10/2009 günü http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sınav giriş belgesi adayların müracaatları halinde elden teslim edilecektir. Sözlü sınav 09/11/2009 tarihinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Cad. No:114 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Adaylar ilan edilen yer ve zamanda giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
5-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başvuruda esas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınarak nihai başarı puanı tespit edilir.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısını aşmamak üzere puan sırasına göre yedek aday belirleyebilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 iş günü içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.
Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeye nasıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınavda başarılı olup Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılanlara,
diğer kamu kurumlarının sınavlarını kazanmaları veya yatay geçiş yapmak istemeleri halinde naklen geçiş için muvafakat verilmez .
Kamuoyuna duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım