Tokat Çevrecik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Tokat Çevrecik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
11 Eylül 2009 - 11:38

>

Tokat Çevrecik Belediyesi İtfaiye Eri Alacak.
T.C
TOKAT İLİ
REŞADİYE İLÇESİ
Çevrecik Belediye Başkanlığı
İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Tokat İli Reşadiye İlçesi Çevrecik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR :
Sınıfı–Unvanı–Derecesi–Adedi–Cinsiyeti–Eğitim Durumu–KPSS 94 TABAN PUANI
GİH—İtfaiye Eri—11——2——-E/K——Lise veya dengi okul mezunu olmak.–59

BAŞVURU ŞARTLARI:
a- Türk vatandaşı olmak,
b- Lise ve dengi okul mezunu olmak
c- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak
d- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
e- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg, kadınlarda en az 1,60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
f- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
g- İtfaiye görevini yapmaya engel kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak,
h- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak,
ı- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavına a girmiş (KPSS P94) sınavından 59 ve üzeri puanı almış olmak gerekir.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, Çevrecik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne ( Atatürk Mahallesi Okul sokak No: 9/A Çevrecik Kasabası Reşadiye/Tokat adresine ) şahsen yapılacak olup posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 29 Eylül 2009 Salı günü Saat 10:00 da başlayıp aynı gün saat 16:30 da sona erecektir.
C . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek ) ekinde aşağıdaki belgeler sunulacaktır.
1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya ÖSYM’ den Onaylı fotokopisi
2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti
3- 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin Aslı veya Noter tasdikli sureti
5- Reşadiye İlçesinde bulunan Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinden alınacak boy ve kilo tespit tutanağı.
6-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
7- Adli sicil belgesi(Son 15 içinde alınmış)
8- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 01 Ekim 2009 tarihinde Çevrecik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI (Mülakat sınav konuları) :
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatı

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
Sınava girişe hak kazanan adaylar için, 2 Ekim 2009 Cuma günü Çevrecik Belediyesi hizmet binasında Saat 10:00’da Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda Sözlü Sınav. Sözlü sınav testinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavı (Kurum sözlü sınavı notu) %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle İtfaiye Eri kadroları için başarı notu belirlenir.
Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediye Başkanlığı ilan panosuna asılarak duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar ASİL ve boş kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve Internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.