Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Ana Sayfa » Genel » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
09 Eylül 2009 - 13:30

>

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (78) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 05–15 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;
* Siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından (23) kişi,
* Hukuk Fakültesi mezunlarından (11) kişi,
* Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise; (5) inşaat mühendisi, (2) harita mühendisi, (9) elektrik- elektronik mühendisi, (13) makine mühendisi, (6) endüstri mühendisi, (2) metalürji-malzeme mühendisi, (1) kimya mühendisi, (2) tekstil mühendisi, (3) çevre mühendisi ve (1) bilgisayar mühendisi olmak üzere toplam (44) kişi.
A – SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1 ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin makine, mekatronik, elektrik/elektronik, bilgisayar, sistem yazılım, endüstri, işletme, inşaat malzeme, metalurji, tekstil, kimya, fizik, harita, çevre, maden ve gıda mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) ÖSYM tarafından 27–28 Haziran 2008 veya 28–29 Haziran 2009 tarihlerinde (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından; Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için (KPSS P73), Hukuk Fakültesi mezunları için (KPSS P97) ve Mühendislik Fakülteleri mezunları için (KPSS P3) puan türünden (75) ve üzeri puan almış olmak,
4) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde KPDS veya dengi sınavlardan en az (C) düzeyinde başarılı olmak,
5) 01.01.2009 tarihinde otuz yaşını doldurmamış olmak,
B- BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya https://www.sanayi.gov.tr/İnternet adresinden temin
edilerek doldurulacak başvuru formu, 2 ) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
4) KPDS veya dengi sınavlara ilişkin sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, 5) Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi, 6) Son altı ayda çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf,
C- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1) Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar adayın başvurusu kabul edilecek ( Mühendislik fakültelerinden mezun olan adayların sıralamaları her bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda yer verilen kadro sayıları esas alınarak yapılacaktır) ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
2) Giriş sınavında, adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen konularda bilgi düzeyleri, kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin görev bakımından uygunluğu Sınav komisyonunca değerlendirilecektir.
A) SİYASAL BİLGİLER, İKTİSAT, İŞLETME VE İKTİSADİ VE İDARÎ BİLİMLER GRUBU:
* Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,
* İkincil alan ; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
B) HUKUK GRUBU:
* Asıl alan ; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
* İkincil alan ; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
C) MÜHENDİSLİK GRUBU:
* Asıl alan ; Matematik, Fizik, Kimya,
* İkincil alan ; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.
3) Sınav komisyonu üyelerince her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı belirlenir ve en az 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Sınav puanı esas alınarak giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması gruplara göre (Mühendislik fakülteleri mezunu adaylar için her bir mühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda sınav ilanında belirtilen kontenjan sayısına göre sınavı kazananlar ile her grup için asıl aday kadar yedek aday belirlenir.
4) Sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosunda ve https://www.sanayi.gov.tr/internet sitesinde ilan edilir. Asil ve yedek adaylara sınav sonuçları ayrıca yazılı olarak bildirilir. Adayların, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.
D- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:
1) Başvurular 09 Ekim 2009 günü mesai saati bitimine kadar “ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, 7 nci kat (736 No’lu Oda) Eskişehir Yolu, 7 nci km. Söğütözü/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile ar anan şartlara sahip olmayanların ve belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) Sınava katılmaya hak kazananların isim listesi ile sınav günü, yeri ve saati en geç 15 Ekim 2009 tarihinde Bakanlığımızın duyuru panosunda ve https://www.sanayi.gov.tr/internet adresinde ilan edilecek olup, sınava katılamayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Personel Dairesi Başkanlığınca 20 Ekim – 05 Kasım 2009 tarihleri arasında fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınavda, adayların “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere,
fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) bulundurması zorunludur. Sınav giriş belgesini ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.
4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Kamuoyuna duyurulur.
Sınavla ilgili detaylı bilgiler (0312) 219 65 00/2746 numaralı telefondan öğrenilebilir
BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba