Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
28 Eylül 2009 - 12:12

>

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı
Giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 41 adet sözleşmeli personel alınacaktır.ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI BİRİM ADET ARANILAN NİTELİKLER

Sözleşme Brüt Ücreti (TL)
Hemşire M.Ü.Hastanesi 20 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Hemşire M.Ü.Hastanesi 7 Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak 1.317,89
Laborant M.Ü.Hastanesi 9 Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Röntgen Teknisyeni MÜ.Hastanesi 5 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Yukarıda gösterilen ücretlere ek olarak, 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi” esas alınarak ek ödeme yapılacaktır. Lisans mezunları için 2008 KPSSP3; Ortaöğretim Mezunları için 2008 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı tşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
2- Herhangi bir eğitim-öğretim kurumunun örgün eğitim programlarına devam etmiyor olmak.
3- 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
B) MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda örneği verilen başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu 81040 Göztepe-İSTANBUL Telefon: 0216 349 60 98 Santral: 0216 414 05 45 Fax: 0216 349 38 45) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1- Başvuru formu (aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenecektir)

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Kurumunuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim. …/…/2009
İMZA
Adı Soyadı:…………………………..
Doğum Yeri ve Yılı:…………………………
T.C. Kimlik No: ……………………………….
Tel:0(…………)………………….
GSM: 0(………)……………………
e-posta:…………………………….
Unvan (Pozisyon):
Çalışacağı Yer:
YAZIŞMA ADRESİ: ……………………………………..

2- Özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi (Diploma belgesinin onaylı örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne uygun olarak verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri)
4- 2 adet resim
5- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
7- Özel şartlarda istenen belgelerin aslı ya da noter tasdikli örneği
8- Askerlik durumunu gösteren belge: (Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge (Bakaya durum belgesi gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sehven kabul edilip ataması yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.)
C) ATAMA VE ATAMA [ÇİN İSTENEN BELGELER
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra atamaya hak kazananların isimleri en geç 3 (üç) işgünü içinde ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde aşağıda yazılı belgeleri tamamlamak suretiyle Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme imzalanıp atama yapılacaktır. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
2- Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslar (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) ile hizmet sözleşmesi örneği www.marmara.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1-10 adet resim
2- İkametgah Senedi
3- Sağlık Raporu
4- SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilecektir)
5- Sabıka kaydı (başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce. Cumhuriyet Savcılığından alınmış)
6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
NOTLAR
1- Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılan başvurular geçersizdir.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 • marmara üniversitesi hastanesi hemşire alımı
 • marmara üniversitesi hastanesi işçi alımı
 • marmara üniversitesi hastanesi personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. Seyhan
  14 Eylül 2015 - 15:21

  14 yıldan beri özel hastanelerde ayrılarak ve diyaliz hemşiresi olarak görev yapıyorum.sizinle çalışmak istiyorum açık kadronuz varsa acil dönüş yaparsanız sevinirim.saygılar

 2. adil magi
  08 Ocak 2015 - 00:32

  tıbbı dökmantasyon ve sekreterkik mezunyum hastanenizde çalışmak istiyorum nasıl işe girebilirim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker