Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
28 Eylül 2009 - 12:12

>

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı
Giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 41 adet sözleşmeli personel alınacaktır.ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI BİRİM ADET ARANILAN NİTELİKLER

Sözleşme Brüt Ücreti (TL)
Hemşire M.Ü.Hastanesi 20 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Hemşire M.Ü.Hastanesi 7 Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak 1.317,89
Laborant M.Ü.Hastanesi 9 Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Röntgen Teknisyeni MÜ.Hastanesi 5 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Yukarıda gösterilen ücretlere ek olarak, 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi” esas alınarak ek ödeme yapılacaktır. Lisans mezunları için 2008 KPSSP3; Ortaöğretim Mezunları için 2008 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı tşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
2- Herhangi bir eğitim-öğretim kurumunun örgün eğitim programlarına devam etmiyor olmak.
3- 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
B) MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda örneği verilen başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu 81040 Göztepe-İSTANBUL Telefon: 0216 349 60 98 Santral: 0216 414 05 45 Fax: 0216 349 38 45) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1- Başvuru formu (aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenecektir)

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Kurumunuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim. …/…/2009
İMZA
Adı Soyadı:…………………………..
Doğum Yeri ve Yılı:…………………………
T.C. Kimlik No: ……………………………….
Tel:0(…………)………………….
GSM: 0(………)……………………
e-posta:…………………………….
Unvan (Pozisyon):
Çalışacağı Yer:
YAZIŞMA ADRESİ: ……………………………………..

2- Özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi (Diploma belgesinin onaylı örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne uygun olarak verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri)
4- 2 adet resim
5- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
7- Özel şartlarda istenen belgelerin aslı ya da noter tasdikli örneği
8- Askerlik durumunu gösteren belge: (Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge (Bakaya durum belgesi gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sehven kabul edilip ataması yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.)
C) ATAMA VE ATAMA [ÇİN İSTENEN BELGELER
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra atamaya hak kazananların isimleri en geç 3 (üç) işgünü içinde ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde aşağıda yazılı belgeleri tamamlamak suretiyle Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme imzalanıp atama yapılacaktır. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
2- Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslar (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) ile hizmet sözleşmesi örneği www.marmara.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1-10 adet resim
2- İkametgah Senedi
3- Sağlık Raporu
4- SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilecektir)
5- Sabıka kaydı (başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce. Cumhuriyet Savcılığından alınmış)
6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
NOTLAR
1- Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılan başvurular geçersizdir.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. Seyhan
    14 Eylül 2015 - 15:21

    14 yıldan beri özel hastanelerde ayrılarak ve diyaliz hemşiresi olarak görev yapıyorum.sizinle çalışmak istiyorum açık kadronuz varsa acil dönüş yaparsanız sevinirim.saygılar

  2. adil magi
    08 Ocak 2015 - 00:32

    tıbbı dökmantasyon ve sekreterkik mezunyum hastanenizde çalışmak istiyorum nasıl işe girebilirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım