Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
28 Eylül 2009 - 12:12

>

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı
Giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 41 adet sözleşmeli personel alınacaktır.ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI BİRİM ADET ARANILAN NİTELİKLER

Sözleşme Brüt Ücreti (TL)
Hemşire M.Ü.Hastanesi 20 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Hemşire M.Ü.Hastanesi 7 Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak 1.317,89
Laborant M.Ü.Hastanesi 9 Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Röntgen Teknisyeni MÜ.Hastanesi 5 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82
Yukarıda gösterilen ücretlere ek olarak, 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi” esas alınarak ek ödeme yapılacaktır. Lisans mezunları için 2008 KPSSP3; Ortaöğretim Mezunları için 2008 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı tşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
2- Herhangi bir eğitim-öğretim kurumunun örgün eğitim programlarına devam etmiyor olmak.
3- 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
B) MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda örneği verilen başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu 81040 Göztepe-İSTANBUL Telefon: 0216 349 60 98 Santral: 0216 414 05 45 Fax: 0216 349 38 45) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1- Başvuru formu (aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenecektir)

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Kurumunuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim. …/…/2009
İMZA
Adı Soyadı:…………………………..
Doğum Yeri ve Yılı:…………………………
T.C. Kimlik No: ……………………………….
Tel:0(…………)………………….
GSM: 0(………)……………………
e-posta:…………………………….
Unvan (Pozisyon):
Çalışacağı Yer:
YAZIŞMA ADRESİ: ……………………………………..

2- Özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi (Diploma belgesinin onaylı örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne uygun olarak verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri)
4- 2 adet resim
5- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
7- Özel şartlarda istenen belgelerin aslı ya da noter tasdikli örneği
8- Askerlik durumunu gösteren belge: (Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge (Bakaya durum belgesi gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sehven kabul edilip ataması yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.)
C) ATAMA VE ATAMA [ÇİN İSTENEN BELGELER
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra atamaya hak kazananların isimleri en geç 3 (üç) işgünü içinde ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde aşağıda yazılı belgeleri tamamlamak suretiyle Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme imzalanıp atama yapılacaktır. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
2- Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslar (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) ile hizmet sözleşmesi örneği www.marmara.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1-10 adet resim
2- İkametgah Senedi
3- Sağlık Raporu
4- SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilecektir)
5- Sabıka kaydı (başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce. Cumhuriyet Savcılığından alınmış)
6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
NOTLAR
1- Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılan başvurular geçersizdir.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

  1. Seyhan
    14 Eylül 2015 - 15:21

    14 yıldan beri özel hastanelerde ayrılarak ve diyaliz hemşiresi olarak görev yapıyorum.sizinle çalışmak istiyorum açık kadronuz varsa acil dönüş yaparsanız sevinirim.saygılar

  2. adil magi
    08 Ocak 2015 - 00:32

    tıbbı dökmantasyon ve sekreterkik mezunyum hastanenizde çalışmak istiyorum nasıl işe girebilirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.