Kayseri Sindelhöyük Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (2 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kayseri Sindelhöyük Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (2 kişi)
01 Eylül 2009 - 13:35

> KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ SİNDELHÖYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.

Sindelhöyük Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı,ünvanı,derecesi,adedi,KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına;Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından,en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR
SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
G.İ.H. İtfaiye Eri 12 1 E/K Lise veya dengi Mezunu olmak
G.İ.H. İtfaiye Eri 12 1 E/K Lise veya dengi Mezunu olmak

BAŞVURU ŞARTLARI :
1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerliğe ilişiği olmadığına dair beyan.
6- Tartılma ve Ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespitleri Devlet Hastanemiz tarafından yapılacaktır.)
7- Sağlık açısından kapalı mekan,dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Sağlık Raporu istenir.)
8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş Orta öğrenimMezunları (KPSS P93) sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak.
9- Kalıcı ve bulaşıcı bir hastalığı olmamak,görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ :
Başvurular 04 EYLÜL 2009’da başlayıp 07 Eylül da 2009 mesai bitiminde sona erecektir.Başvurular Sindelhöyük Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :
1- İşe Başvuru Formu Sindelhöyük Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.
2- Nüfus Cüzdan sureti (T.C.Kimlik No’su olan)
3- KPSS SONUÇ Belgesi aslı veya noter onaylı sureti.
4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
5- Yabancı Okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı sureti.
6- Son altı ay içersinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)
7-Kalıcı Bulaşıcı Hastalığı olmamak.görevini düzenli yapacağına engel durumu bulunmadığına dair sağlık raporu.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ :
Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 2 adet İtfaiye Eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir.Sınava giriş belgeleri 10 EYLÜL.2009 yani sınav günü sabah saat 08.00 de Sindelhöyük Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden verilecektir. Adaylar sınavda,sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır.Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAV YERİ VE SAATİ:
İtfaiye eri adayları için sınav 10 EYLÜL2009 PERŞEMBE günü saat 10.00 da Sindelhöyük Belediyesi Hizmet Binasında Sözlü Sınav olarak yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI :
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat
5-Belediye itfaiye yönetmeliği 16.md. 5,bendi gereği dayanıklılık testi.
SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME :
İtfaiye giriş sınavı dayanıklılık testi ve sözlü mülakat şeklinde 2 aşamalı yapılacaktır.
Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Başarı notu ; sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun (kurum sınavı başarı puanının) % 50 si ile KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.
Sınav sonuçları başarı sırasına göre kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
Sınav Komisyonu ; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda,başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı taktirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir,bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Tel:0352 625 50 03

Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler; belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.