Kayseri Sindelhöyük Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (2 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kayseri Sindelhöyük Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (2 kişi)
01 Eylül 2009 - 13:35

> KAYSERİ İLİ DEVELİ İLÇESİ SİNDELHÖYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.

Sindelhöyük Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı,ünvanı,derecesi,adedi,KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına;Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından,en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR
SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
G.İ.H. İtfaiye Eri 12 1 E/K Lise veya dengi Mezunu olmak
G.İ.H. İtfaiye Eri 12 1 E/K Lise veya dengi Mezunu olmak

BAŞVURU ŞARTLARI :
1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerliğe ilişiği olmadığına dair beyan.
6- Tartılma ve Ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespitleri Devlet Hastanemiz tarafından yapılacaktır.)
7- Sağlık açısından kapalı mekan,dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Sağlık Raporu istenir.)
8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş Orta öğrenimMezunları (KPSS P93) sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak.
9- Kalıcı ve bulaşıcı bir hastalığı olmamak,görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ :
Başvurular 04 EYLÜL 2009’da başlayıp 07 Eylül da 2009 mesai bitiminde sona erecektir.Başvurular Sindelhöyük Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :
1- İşe Başvuru Formu Sindelhöyük Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.
2- Nüfus Cüzdan sureti (T.C.Kimlik No’su olan)
3- KPSS SONUÇ Belgesi aslı veya noter onaylı sureti.
4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
5- Yabancı Okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı sureti.
6- Son altı ay içersinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)
7-Kalıcı Bulaşıcı Hastalığı olmamak.görevini düzenli yapacağına engel durumu bulunmadığına dair sağlık raporu.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ :
Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 2 adet İtfaiye Eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir.Sınava giriş belgeleri 10 EYLÜL.2009 yani sınav günü sabah saat 08.00 de Sindelhöyük Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden verilecektir. Adaylar sınavda,sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır.Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAV YERİ VE SAATİ:
İtfaiye eri adayları için sınav 10 EYLÜL2009 PERŞEMBE günü saat 10.00 da Sindelhöyük Belediyesi Hizmet Binasında Sözlü Sınav olarak yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI :
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat
5-Belediye itfaiye yönetmeliği 16.md. 5,bendi gereği dayanıklılık testi.
SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME :
İtfaiye giriş sınavı dayanıklılık testi ve sözlü mülakat şeklinde 2 aşamalı yapılacaktır.
Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Başarı notu ; sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun (kurum sınavı başarı puanının) % 50 si ile KPSS puanının % 50 si alınmak suretiyle belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.
Sınav sonuçları başarı sırasına göre kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.
Sınav Komisyonu ; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda,başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı taktirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir,bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Tel:0352 625 50 03

Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler; belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım