Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Gümrük Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Ana Sayfa » Genel » Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Gümrük Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı
17 Eylül 2009 - 7:18

>

Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Gümrük Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için Giriş Sınav İlanı verdi.
Ayrıntılar yazının devamında.
———————-T.C.
——BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
–GÜMRÜK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, STAJYER KONTROLÖRLÜK,
–GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILIĞI VE AB UZMAN YARDIMCILIĞI
—————–GİRİŞ SINAV İLANI

1- Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere;
– 7 Gümrük Müfettiş Yardımcısı,
– 10 Stajyer Kontrolör, (5’i Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünde ve 5’i Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere)
– 47 Gümrük Uzman Yardımcısı,
(47 Gümrük Uzman Yardımcısı alımı iki ayrı sınav ile gerçekleştirilecektir. İlk sınavda 25, ikinci sınavda 22 alım yapılacak olup, her bir sınav için 1’er Endüstri Mühendisi ve 1’er Tekstil Mühendisi olmak üzere 2’şer kontenjan ayrılmıştır.)
– 4 AB Uzman Yardımcısı (Kadro karşılığı sözleşmeli)
kadroları için giriş sınavı yapılacaktır.
Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
Sınava çok sayıda başvuru olması halinde, sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadroların her birinin 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.
2- Sınavlara katılacak adaylarda aranılacak genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak.
b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak. (Gümrük Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adaylar için, bu fakülteler yanında, yukarıda belirtilen mühendislik dallarından veya diğer fakültelerin matematik veya istatistik bölümlerini bitirmiş olmak.)
c) 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar girebilecektir.) (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı için, yaş haddi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.)
ç) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.
3- Müfettiş Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak
b) Gümrük Müfettiş Yardımcılığı özyapı ve niteliklerine sahip bulunmak.
c) Daha önce Gümrük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.
4- Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları:
Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Muhasebe ve Ticari Hesap ile Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) olmak üzere altı grupta yapılır.
5- Stajyer Kontrolörlük için özel şartlar:
a) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
b) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü sınavı için yabancı dil testinde doğru sayısı en az 42 olmak.
c) Sicil, tutum ve davranış yönünden Kontrolörlük yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.
ç) Daha önce Stajyer Kontrolörlük giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
6- Stajyer Kontrolörlük sınav konuları:
a) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlük sınav konuları; Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) olmak üzere altı grupta yapılır.
b) Tasfiye İşleri Döner Sermeye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlük sınav
konuları; Muhasebe, Hukuk, Ekonomi, Maliye.
7- Gümrük Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 23 ve 20 kontenjan için; Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleriyle diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden birini bitirip, 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısı en az 42 olmak.
b) 2’şer kontenjan için; Endüstri Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği bölümlerinden birini bitirip, 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 8 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısı en az 42 olmak.
c) Daha önce Gümrük Uzman Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
8- Gümrük Uzman Yardımcılığı sınav konuları:
a) Alan bilgisi
– 23 ve 20 kontenjan için adaylar, İşletme, İktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birini tercih edecekler ve alan tercihlerini iş talep formlarında belirteceklerdir.
-2’şer kontenjan için adaylar, mezun oldukları alandan sınava gireceklerdir.
b) Genel Ekonomi Bilgisi
c) Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)
ç) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)
9- AB Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 82 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
b) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
c) Daha önce AB Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılıp iki defadan fazla başarısız olmamak.
10- AB Uzman Yardımcılığı sınav konuları:
a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile ilgili bilgiler
b) İktisat Teorisi ve uygulamaları (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikaları, Uluslararası İktisat)
c) Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku)
11- İstenilen Belgeler:
a) Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlık internet sitesinden (http://www.gumruk.gov.tr/) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu ve formda istenilen belgeler ile sınav giriş belgesi,
b) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi.
Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
12- Sınav Tarihleri ve Yeri:
Yazılı sınavlar,
Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü için 19-20 Ekim 2009,
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü için 21-22 Ekim 2009,
AB Uzman Yardımcılığı için 23 Ekim 2009
Gümrük Uzman Yardımcılığı için 24 Ekim 2009 ve 18 Aralık 2009,
Gümrük Müfettiş Yardımcılığı için 19-20-21 Kas
ım 2009,
tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın yerleri ve başlama saatleri 14-16 Ekim 2009 (18 Aralık 2009’da yapılacak Gümrük Uzman Yardımcılığı sınavı için 15-17 Aralık 2009) tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı tarafından adaylara verilecek olan sınav giriş belgesinde belirtilecektir. (Müfettiş Yardımcılığı sınav giriş belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adaylara posta yolu ile gönderilecektir.)
13- Başvuru Adresi:
Başvurular, “T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 06100 Ulus/Ankara” adresine 2 Ekim 2009 (18 Aralık 2009’da yapılacak Gümrük Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 Aralık 2009) (19-20-21 Kasım 2009 tarihinde yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı sınavı için son başvuru tarihi 19 Ekim 2009) günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım