Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Gümrük Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Ana Sayfa » Genel » Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Gümrük Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı
17 Eylül 2009 - 7:18

>

Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Gümrük Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için Giriş Sınav İlanı verdi.
Ayrıntılar yazının devamında.
———————-T.C.
——BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
–GÜMRÜK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, STAJYER KONTROLÖRLÜK,
–GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILIĞI VE AB UZMAN YARDIMCILIĞI
—————–GİRİŞ SINAV İLANI

1- Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere;
– 7 Gümrük Müfettiş Yardımcısı,
– 10 Stajyer Kontrolör, (5’i Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünde ve 5’i Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere)
– 47 Gümrük Uzman Yardımcısı,
(47 Gümrük Uzman Yardımcısı alımı iki ayrı sınav ile gerçekleştirilecektir. İlk sınavda 25, ikinci sınavda 22 alım yapılacak olup, her bir sınav için 1’er Endüstri Mühendisi ve 1’er Tekstil Mühendisi olmak üzere 2’şer kontenjan ayrılmıştır.)
– 4 AB Uzman Yardımcısı (Kadro karşılığı sözleşmeli)
kadroları için giriş sınavı yapılacaktır.
Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
Sınava çok sayıda başvuru olması halinde, sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadroların her birinin 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.
2- Sınavlara katılacak adaylarda aranılacak genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak.
b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak. (Gümrük Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adaylar için, bu fakülteler yanında, yukarıda belirtilen mühendislik dallarından veya diğer fakültelerin matematik veya istatistik bölümlerini bitirmiş olmak.)
c) 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar girebilecektir.) (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı için, yaş haddi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.)
ç) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.
3- Müfettiş Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak
b) Gümrük Müfettiş Yardımcılığı özyapı ve niteliklerine sahip bulunmak.
c) Daha önce Gümrük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.
4- Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları:
Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Muhasebe ve Ticari Hesap ile Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) olmak üzere altı grupta yapılır.
5- Stajyer Kontrolörlük için özel şartlar:
a) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
b) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü sınavı için yabancı dil testinde doğru sayısı en az 42 olmak.
c) Sicil, tutum ve davranış yönünden Kontrolörlük yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.
ç) Daha önce Stajyer Kontrolörlük giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
6- Stajyer Kontrolörlük sınav konuları:
a) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlük sınav konuları; Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) olmak üzere altı grupta yapılır.
b) Tasfiye İşleri Döner Sermeye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlük sınav
konuları; Muhasebe, Hukuk, Ekonomi, Maliye.
7- Gümrük Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 23 ve 20 kontenjan için; Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleriyle diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden birini bitirip, 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısı en az 42 olmak.
b) 2’şer kontenjan için; Endüstri Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği bölümlerinden birini bitirip, 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 8 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısı en az 42 olmak.
c) Daha önce Gümrük Uzman Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
8- Gümrük Uzman Yardımcılığı sınav konuları:
a) Alan bilgisi
– 23 ve 20 kontenjan için adaylar, İşletme, İktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birini tercih edecekler ve alan tercihlerini iş talep formlarında belirteceklerdir.
-2’şer kontenjan için adaylar, mezun oldukları alandan sınava gireceklerdir.
b) Genel Ekonomi Bilgisi
c) Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)
ç) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)
9- AB Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 82 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
b) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
c) Daha önce AB Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılıp iki defadan fazla başarısız olmamak.
10- AB Uzman Yardımcılığı sınav konuları:
a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile ilgili bilgiler
b) İktisat Teorisi ve uygulamaları (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikaları, Uluslararası İktisat)
c) Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku)
11- İstenilen Belgeler:
a) Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlık internet sitesinden (http://www.gumruk.gov.tr/) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu ve formda istenilen belgeler ile sınav giriş belgesi,
b) 2008 veya 2009 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi.
Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
12- Sınav Tarihleri ve Yeri:
Yazılı sınavlar,
Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü için 19-20 Ekim 2009,
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörlüğü için 21-22 Ekim 2009,
AB Uzman Yardımcılığı için 23 Ekim 2009
Gümrük Uzman Yardımcılığı için 24 Ekim 2009 ve 18 Aralık 2009,
Gümrük Müfettiş Yardımcılığı için 19-20-21 Kas
ım 2009,
tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın yerleri ve başlama saatleri 14-16 Ekim 2009 (18 Aralık 2009’da yapılacak Gümrük Uzman Yardımcılığı sınavı için 15-17 Aralık 2009) tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı tarafından adaylara verilecek olan sınav giriş belgesinde belirtilecektir. (Müfettiş Yardımcılığı sınav giriş belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adaylara posta yolu ile gönderilecektir.)
13- Başvuru Adresi:
Başvurular, “T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 06100 Ulus/Ankara” adresine 2 Ekim 2009 (18 Aralık 2009’da yapılacak Gümrük Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 Aralık 2009) (19-20-21 Kasım 2009 tarihinde yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı sınavı için son başvuru tarihi 19 Ekim 2009) günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba