Denizli Akkent Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Denizli Akkent Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
01 Eylül 2009 - 13:54

>

Denizli Akkent Belediyesi İtfaiye Eri Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİ
AKKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Akkent Belediye Başkanlığı Bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı,unvanı,derecesi,adedi ,(KPSS) taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri Kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından,en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç ( 3 ) katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılmak suretiyle İtfaiye Eri alınacaktır.
A. ELEMAN ALINACAK KADROLAR
SINIFI-G.İ.H/ÜNVANI-İtfaiye Eri/DERECE-10/ADET-1/EĞİTİM-Lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye lisans programlarının birinden mezun olmak/CİNSİYETİ-E/K
KPSS3 TABAN PUAN-50
B . BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :
1) Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas ihaleye fesat karıştırma,edinim ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya Kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4) Sınav Tarihi olan 23/09/2009 tarihi İtibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair beyan,
./.

6) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,bayanlarda 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,(Boy ve Kilo tespitleri İlçemiz Çal Devlet Hastanesi tarafından yapılarak onaylanacaktır .)
7) Sağlık açısından Kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının Çalışma şartlarına uygun olmak.(Bu konuda Sağlık Raporu istenir.)
8) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı ve sonrası (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden lisans mezunu adaylarda ise KPSSP3 türünde en az 50 puan ve üzeri almış olmak,
9) KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak olan adaylarının listesi, Belediyemiz ilan tahtasında ve www.akkent.bel.tr İnternet Sitemizde yayınlanacaktır.sınava çağrılan adaylar için sınav giriş belgeleri düzenlenecek olup,sınava giriş belgeleri 15.09.2009 tarihinde sabah saat 09.00’dan mesai bitimine kadar Akkent Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.
10) Alınacak olan kadrolar için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak.
11) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.
12) Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak veya tecilli olmak.
13) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
14) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
C . BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ :
1. Adaylar 15/09/2009 tarihinde,sabah-akşam saat 09.00 ile saat 17.00 arası istenilen belgelerle birlikte, Akkent Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Akkent Kasabası Çal / DENİZLİ adresine şahsen başvuracaklardır.
2. Son başvuru tarihi 15/09/2009 başlayıp Aynı gün saat 17.00’de sona erecektir.Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşleri Müdürlüğünce sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine
../…

Herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Posta ve İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
D . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
Akkent Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. 2009 KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,
2. T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli sureti,
3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafın 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
4. Diploma veya çıkış belgesi aslı veya Noter onaylı sureti,
5. Askerliğini yapan Adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya Tecilli olanların tecil belgeleri aslı veya tasdikli sureti,
6. Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış.),
7. Boy kilo Tespit formu (Boy ve kilo tespit formunun boşu Belediyemizden temin edilecektir.)
E . SINAV YERİ , ZAMANI ve KONULARI :
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 23/09/2009 ÇARŞAMBA günü saat:09.00′ da Akkent Belediye Başkanlığı – Cumhuriyet Mahallesi Hamza Okut Caddesi Akkent Kasabası Çal / DENİZLİ adresinde Belediye Meclis odasında yapılacaktır.
Sözlü Sınav Konuları;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
e) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,
f) Genel Kültür

. / …

F . SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI :
1. Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.
2. Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır. Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır. Bu Durumda adayların yanlarında Eşofman ve spor ayakkabısı da getirmeleri gerekmektedir.
3. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Her
aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.
4. Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü Sınavda en az 70 puan almak şarttır.
5. Kurum sınav başarı puanı, sözlü sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir.
6. İtfaiye Eri Memurluğuna girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.
7. Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.
7. Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Belediyenin ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir. www.akkent.bel.tr İnternet Sitemizde yayınlanır.
8. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba