Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
23 Eylül 2009 - 12:52

>

Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 adet İtfaiye Eri Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alınacaktır.
Alım Yapılacak Personel Kadroları
SINIFI—-KADRO ÜNV.—DERECESİ—KADRO ADEDİ—CİNSİYETİ-ÖĞRENİM DURUMU
GİH——-İTFAİYE ERİ—-11———-10—————–E – K–LİSE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK
GİH——İTFAİYE ERİ—–10———-80—————E – K–LİSE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK
GİH——-İTFAİYE ERİ—–8———–10—————E – K—-MESLEK YÜKSEK OKULLARININ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK
TOPLAM 100 E:Erkek K:Kadın
ARANAN ŞARTLAR

1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
6) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında(+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden ön lisans mezunu adaylarda KPSSP93 türünde en az 60, lise veya dengi okul mezunu adaylarda ise KPSSP94 türünde en az 60 puan almış olmak,
8) G.İ.H. sınıfı 8. dereceli 10 adet İtfaiye Eri kadroları için Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden, G.İ.H. sınıfı 11. derece 10 adet ve 10. derece 80 adet İtfaiye Eri kadrosu için Lise veya Dengi Okul mezunu olmak,
9) Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
10) Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sınava çağrılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi http://www.bursa.bel.tr/ internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağırılan adaylardan istenen belgelerden kriterleri tutmadığı belirlenen adayların olması halinde sınava çağırılan aday sayısı boş kadro sayısının 3 katına tamamlanana kadar KPSS başarı puan sırasına göre aday çağırılmaya devam edilecektir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

BAŞVURU SÜRESİ : 23 Eylül 2009 Çarşamba günü başlayıp 30 Eylül 2009 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ : Başvurular http://www.bursa.bel.tr/. internet adresinden İtfaiye Eri İş Talep formu doldurularak yapılacaktır.
Süresi içinde ve internet ortamından yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI :
KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağırılacak adayların listesi ve müracaat edenlerin
tamamının KPSS başarı sırasına göre genel listesi 06 Ekim 2009 Salı günü http://www.bursa.bel.tr/
internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAVA ÇAĞIRILAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Sınava çağırılan adaylar 12 Ekim/ 16 Ekim tarihleri arasında aşağıda belirtilen evrakları Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No:6/21 A Blok K:3 Acemler Osmangazi /BURSA adresinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Evrak tesliminde aynı yerde boy ve kilo tespiti kurumumuz görevlileri tarafından yapılacak olup, boy ve kilosu uygun olmayan adaylara sınava giriş belgesi verilmeyecektir.

1) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi, (Belgenin aslı evrak tesliminde adayın yanında bulunacaktır)
2) T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
3) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
5) Sabıka kaydı, askerlikle ilişiği olmadığı ve görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 12 – 16 Ekim 2009 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından boy ve kilo tespiti yapıldıktan sonra evrak tesliminde verilecektir.Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır.Ayrıca adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav 02 Kasım 2009 Pazartesi günü Saat 09.00 da Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM (Afet Koordinasyon Merkezinde Küçük Balıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı No:195 Acemler Osmangazi /BURSA) adresinde sözlü ve ayrıca dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Çağırılan adayların sınavları 02 Kasım 2009 Pazartesi günü bitirilemediği taktirde 03-04-05-06 Kasım 2009 tarihlerinde devam edilecektir

MÜLAKAT SINAV KONULARI

1) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar
2) Genel Kültür

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Adaylar bu sınava alfabetik soyadı sırasına göre alınacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gere
kir. Bu değerlendirme (1), (2) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.
İtfaiye Eri giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (http://www.bursa.bel.tr/) adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava girip başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asıl ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. özlem
    26 Nisan 2010 - 07:14

    >pazartesi listeler açıklanacak dediler peki nerede bu açıklama listesi_???

  2. Anonymous
    07 Ekim 2009 - 12:37

    >derdime ölücem yaaa valla günah onca ümitlendim hayallele yaşadım 10gündür nie böle oldu açıklayın lütfen:(

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım