Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
23 Eylül 2009 - 12:52

>

Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 adet İtfaiye Eri Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına personel alınacaktır.
Alım Yapılacak Personel Kadroları
SINIFI—-KADRO ÜNV.—DERECESİ—KADRO ADEDİ—CİNSİYETİ-ÖĞRENİM DURUMU
GİH——-İTFAİYE ERİ—-11———-10—————–E – K–LİSE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK
GİH——İTFAİYE ERİ—–10———-80—————E – K–LİSE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK
GİH——-İTFAİYE ERİ—–8———–10—————E – K—-MESLEK YÜKSEK OKULLARININ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK
TOPLAM 100 E:Erkek K:Kadın
ARANAN ŞARTLAR

1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
6) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında(+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden ön lisans mezunu adaylarda KPSSP93 türünde en az 60, lise veya dengi okul mezunu adaylarda ise KPSSP94 türünde en az 60 puan almış olmak,
8) G.İ.H. sınıfı 8. dereceli 10 adet İtfaiye Eri kadroları için Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden, G.İ.H. sınıfı 11. derece 10 adet ve 10. derece 80 adet İtfaiye Eri kadrosu için Lise veya Dengi Okul mezunu olmak,
9) Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
10) Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sınava çağrılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi http://www.bursa.bel.tr/ internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağırılan adaylardan istenen belgelerden kriterleri tutmadığı belirlenen adayların olması halinde sınava çağırılan aday sayısı boş kadro sayısının 3 katına tamamlanana kadar KPSS başarı puan sırasına göre aday çağırılmaya devam edilecektir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

BAŞVURU SÜRESİ : 23 Eylül 2009 Çarşamba günü başlayıp 30 Eylül 2009 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ : Başvurular http://www.bursa.bel.tr/. internet adresinden İtfaiye Eri İş Talep formu doldurularak yapılacaktır.
Süresi içinde ve internet ortamından yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI :
KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağırılacak adayların listesi ve müracaat edenlerin
tamamının KPSS başarı sırasına göre genel listesi 06 Ekim 2009 Salı günü http://www.bursa.bel.tr/
internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAVA ÇAĞIRILAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Sınava çağırılan adaylar 12 Ekim/ 16 Ekim tarihleri arasında aşağıda belirtilen evrakları Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No:6/21 A Blok K:3 Acemler Osmangazi /BURSA adresinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Evrak tesliminde aynı yerde boy ve kilo tespiti kurumumuz görevlileri tarafından yapılacak olup, boy ve kilosu uygun olmayan adaylara sınava giriş belgesi verilmeyecektir.

1) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi, (Belgenin aslı evrak tesliminde adayın yanında bulunacaktır)
2) T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
3) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
5) Sabıka kaydı, askerlikle ilişiği olmadığı ve görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 12 – 16 Ekim 2009 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından boy ve kilo tespiti yapıldıktan sonra evrak tesliminde verilecektir.Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır.Ayrıca adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav 02 Kasım 2009 Pazartesi günü Saat 09.00 da Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM (Afet Koordinasyon Merkezinde Küçük Balıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı No:195 Acemler Osmangazi /BURSA) adresinde sözlü ve ayrıca dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Çağırılan adayların sınavları 02 Kasım 2009 Pazartesi günü bitirilemediği taktirde 03-04-05-06 Kasım 2009 tarihlerinde devam edilecektir

MÜLAKAT SINAV KONULARI

1) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar
2) Genel Kültür

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Adaylar bu sınava alfabetik soyadı sırasına göre alınacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gere
kir. Bu değerlendirme (1), (2) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.
İtfaiye Eri giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (http://www.bursa.bel.tr/) adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava girip başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asıl ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

 • 2102 kpss haziranmemur tercihleri

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. özlem
  26 Nisan 2010 - 07:14

  >pazartesi listeler açıklanacak dediler peki nerede bu açıklama listesi_???

 2. Anonymous
  07 Ekim 2009 - 12:37

  >derdime ölücem yaaa valla günah onca ümitlendim hayallele yaşadım 10gündür nie böle oldu açıklayın lütfen:(

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba