2009 Kasım KPSS Yerleştirmeleri (KPSS 2009/6)

Ana Sayfa » Genel » 2009 Kasım KPSS Yerleştirmeleri (KPSS 2009/6)
05 Eylül 2009 - 14:04

>

KPSS 2009/6 YERLEŞTİRMELERİ RESMİ DUYURUSU DPB TARAFINDAN DUYURULMUŞTUR. KPSS 2009/6 KASIM 2009 ATAMALARINA DAİR TÜM HABERLERİMİZ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
2009 temmuz ayında yapılan KPSS 2009/3 ve 2009/4 yerleştirmeleri ve ekim ayında yapılacak KPSS 2009/5 yerleştirmesinin ardından, Devlet Personel Başkanlığı tarafından temmuz ayında yapılan duyuruya istinaden, 2009 Kasım ayında yapılacak olan 2009/6 KPSS yerleştirme işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına taleplerini iletmeleri için bir yazı yazıldı.
Buna göre DPB 2009 eylül ayı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarından taleplerini DPB’ye bildirmelerini istendi. Eylül 2009 sonuna kadar DPB’ye gelen talepler, 2009 ekim ayı içerisinde düzenlenerek, kesinleşen kadrolar ÖSYM’ye sunulacak ve ÖSYM’ce kasım 2009 içerisinde KPSS 2009/6 Yerleştirme Kılavuzu açıklanacaktır. DPB tarafından resmi yazı aşağıdadır.
——————————————–T. C.
————————————–BAŞBAKANLIK
———————————–Devlet Personel Başkanlığı
Sayı : B.02.1.DPB.0.12.01-250/17059——————————– 04/09/2009
Konu : KPSS yerleştirmeleri.
18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB’ye başvurur.” hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, Devlet Personel Başkanlığının bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk açısından inceleyerek sonucu manyetik ortamda Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildireceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen talepler Nitelik Kod Kılavuzu ve meri mevzuata uygunluk yönünden incelenerek Devlet Personel Başkanlığı adına ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve ÖSYM Başkanlığı da bu kadro ve pozisyonları KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilerek yerleştirme işlemini gerçekleştirmektedir. 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde “13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir.” hükmü yer almıştır. Söz konusu 21.000 adet atama izni kontenjanının dağılımı da, Başbakanlık Makamlarının 31/03/2009 tarihli Olurları ile tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığının 01/04/2009 tarihli ve B.02.1.DPB.0.10.00.00/6745 sayılı yazısı ile ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmuştur. Ayrıca, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında 2008/14201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 4 üncü maddesinde ise, teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, 2008 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)’u kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması konusunda teşebbüs yönetim kurulu yetkili kılınmış ve personel alımlarının Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.
Devlet Personel Başkanlığı adına ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2009 Yılına ait ilk merkezi yerleştirme işlemleri başvuruları 06–20 Temmuz 2009 tarihleri arasında alınan 2009/3 KPSS Tercih Kılavuzu ile gerçekleştirilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 2009 Yılı için kendilerine tahsis edilen atama kontenjanlarından kullanılmayan ve ilk defa atama yapmak istedikleri kadroları ile 2009/3 KPSS Tercih İşlemlerinde boş kalan kadro ve pozisyonları için Kasım ayı içerisinde ikinci bir merkezi yerleştirme işlemi yapılması planlanmaktadır.
Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa açıktan atama yapacakları kadro veya pozisyonlarına ilişkin taleplerini Devlet Personel Başkanlığının resmi internet adresinde (www.dpb.gov.tr) yenilenmiş haliyle yer alan Nitelik Kod Kılavuzuna ve yerleştirme taleplerinin bildirilmesine ilişkin uyarı ve açıklamalara uygun olarak en geç 30/09/2009 tarihine kadar yüksek öğrenim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı aracılığıyla, mahalli idareler İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları da doğrudan manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
————————————————————————Hayati YAZICI
————————————————————————Devlet Bakanı
DAĞITIM:
Gereği:
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
Yargıtay Başkanlığına
Danıştay Başkanlığına
Sayıştay Başkanlığına
Başbakanlık Merkez Teşkilatına
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına
Devlet Bakanlıklarına
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Bakanlıklarca)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
(Yükseköğretim Kurumları İle Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına YÖK Başkanlığınca)
Mahalli İdarelere (İçişleri Bakanlığınca)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bağcılar Belediyesi 40 Memur AlacakBAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar...
İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İznik Belediyesi Personel Alım İlanıİZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye...
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel AlacakAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
Çekmeköy Belediyesi 15 Memur Alım İlanıÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Çekmeköy...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur AlacakBursa Büyükşehir Belediyesi 50 Memur alımı için duyuru yaptı. 25 Lisans mezunu...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Rize Ardeşen Belediyesi 3 Memur AlacakARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Ardeşen Belediye...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım