Denizli Yeşilyuva Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Denizli Yeşilyuva Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi)
28 Ağustos 2009 - 11:03

>

Denizli Yeşilyuva Belediyesi İtfaiye Eri Alacak. Ayrıntılar yazının devamında.

DENİZLİ İLİ YEŞİLYUVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17 nci maddelerine, bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine dayanılarak ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Sınıf, Derece, Sayıları, KPSS türü ve KPSS taban puanı belirtilen 3 adet İtfaiye Eri kadrosuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır
Alınacak Kadro Ünvanı–Sınıfı–Kadro/Derecesi–Adedi–Niteliği–Cinsiyeti–KPSS Türü/puanı
İtfaiye Eri————–G.İ.H——8————-1——–Lisans mezunu–E/K–KPSSP3/70
İtfaiye Eri————–G.İ.H——8————-2——-Lise mezunu–E/K–KPSSP94/60
TOPLAM 3 kişi
ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI:
Genel Şartlar
1-Türk Vatandaşı olmak,
2-Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak
3-Türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak(Resmi sağlık kurul raporu istenilecek)
5-657 sayılı Devlet memurları kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak.
6 Sınav günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda, kadınlarda en az 1,60 m boyunda ve 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-)10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Yeşilyuva Aile Hekimliği tarafından yapılacaktır.)
9-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden; Lisans mezunu adaylarda KPSSP3 türünde en az 70, Lise ve Dengi mezunu adaylarda KPSSP94 türünde en az 60 puan ve üzeri almış olmak,
10- GİH sınıfı 8. dereceli 1 adet itfaiye eri kadroları için lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin lisans programlarının birinden mezun olmak, GİH sınıfı 8. dereceli 2 adet itfaiye Eri kadro için Lise ve Dengi okulundan mezun olmak.
11-Herhangi bir kamu kurum ve kurulunda 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi memur olarak çalışıyor olmamak.
12-Askerlik çağına gelmiş ise muzaffer askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
SINAVA BAŞVURU:
İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, Yeşilyuva Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 04 Eylül 2009 cuma günü başlayıp 11 Eylül 2009 cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Boy ve Kilo tespiti başvuru esnasında Yeşilyuva Aile Hekimliği tarafından yapılacaktır. (Cumartesi- Pazar ve mesai saatleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
Başvuru için, Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya onaylı sureti
2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti
3- Son üç ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Diploma veya ilgili Kurumca onaylı sureti, (Geçici Mezuniyet belgesi olması halinde geçerlilik süresi içinde olmak kaydı ile aslı)
5- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı
6- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı
SINAV YERİ VE SAATİ:
17 Eylül 2009 Perşembe günü Belediyemiz Meclis Salonunda Saat:10.00 da sözlü ve Belediyemiz Garajında dayanıklılık sınavı yapılacaktır.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi. Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ: 15 Eylül 2009 Salı günü Yazı işleri Müdürlüğünden alınacaktır.. Boy ve Kilo tespit formu onayı olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
Başvuran adaylar, 17 Eylül 2009 Perşembe günü Saat:10.00 da Belediyemiz Meclis Salonunda Sözlü, İtfaiye Eri Dayanıklılık testi (Belediyemiz Garajında yapılacaktır.) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar.
Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavında, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.
Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılm
ayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

  1. Anonymous
    28 Ağustos 2009 - 16:30

    >çok iyiymiş kpss puanları ne kadar etkiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.