Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Alım İlanı
19 Haziran 2009 - 9:17

 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı Yapacak. Ayrıntılar yazının devamında.

2009 YILI MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az 2 yıl süreli meslek yüksekokulu veya 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunları arasından sınavla, TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda muvazzaf astsubay statüsünde erkek ve bayan personel alınacaktır.

2. Tablo-1’de belirtilen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilecektir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun 39’uncu maddesini “evet” olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

3. Muvazzaf astsubaylığa en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu ve 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunu;

a. K.K.K.lığı mensubu uzman erbaşlardan 26 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 8’inci hizmet yılını bitirmemiş olanlar,

b. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

c. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş ve er olarak yapmış/yapmakta olanlar,

ç Halen silâhaltında bulunan erbaş ve erler ile 1111 sayılı kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirerek terhis edilenler,

d. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar,

e. TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan bayanlar başvurabileceklerdir.

NOT: K.K.K.lığı haricinde diğer Kuvvet Komutanlıklarında görevli uzman erbaşlar başvuruda bulunamaz. Askerliğini yedek subay olarak yapmış/yapmakta olanlar ile yedek subay öğrenciler başvuramaz. Lise mezunları (uzman erbaşlar dâhil) başvuramaz.

4. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 17 Haziran 2009 tarihinden, 26 Temmuz 2009 saat 17.00’a kadar http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden yapılacaktır.

5. Yazılı sınav; 09 Ağustos 2009 saat 10.00’da Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

6. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 05-27 Ekim 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da, mülakatları 06-28 Ekim 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’ da icra edilecektir.

7. Sınav yerinin değiştirilmesi halinde bu husus adaylara yeteri kadar zaman öncesinden bildirilecektir.

8. Seçmeler sonucunda asil olarak tespit edilen adaylar Mart-Nisan 2010’da başlayacak olan Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine katılacaklar ve başarılı olanlar 30 Ağustos 2010‘da Astsubay Çavuş rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. MUVAZZAF ASTSUBAYLIK İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlara göre erkek ve/veya bayan olmak,

(3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(4) Sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

(5) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak,

(6) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

(7) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

(8) Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,

(9) Adli Sicil Müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve yerli kayıtlı olduğu askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

(10) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(11) Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

(12) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

b. Öğrenim İle İlgili Koşullar:

(1) TABLO-3’de sınıflara göre kaynak olarak belirlenen 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya TABLO-4’te sınıflara göre kaynak olarak belirlenen 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak (İkinci aşama sınavlarının başlangıç tarihi olan 05 Ekim 2009 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Bando sınıfını tercih edecek adaylar için Üniversitelerin Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Fakültesi veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ile Eğitim ve Fen Fakültelerinin Müzik/Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olup ihtiyaç duyulan branşlarda eğitim almış olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerden, diplomalarının yurtiçinde denkliği yetkili kurumlarca onaylanmış olmak,

(4) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olmak,

(5) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

(1) İlan edilen ilk müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından (En fazla 27 yaşında olmak; 17 Haziran 1982 ve daha sonraki doğumlular), daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından (En fazla 25 yaşında olmak; 17 Haziran 1984 ve daha sonraki doğumlular) gün almamış olmak (uzman erbaşlar hariç),

(2) Uzman erbaşlar için; 26 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla uzman erbaş olarak 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 8’inci hizmet yılını bitirmemiş olmak.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı dü
zgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak vb.)

(2) T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-5‘tedir. Asgari boy standardı 164 cm.’dir.

(3) Sevk edileceği askeri hastaneden, T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak muayeneler sonucunda, “MUVAZZAF ASTSUBAY OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.

d. Özel Şartlar:

(1) Askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler, uzman erbaşlar ve Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO–6, TABLO–7 ve TABLO-8’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesi almış olmak,

(2) Uzman erbaşlardan muvazzaf astsubay aday adayı olanlar için sicil notu ortalaması (Uzman Erbaş Yönetmeliğine göre) yüzde 80 (80 not)’den aşağı olmamak,

(3) Muvazzaf astsubaylığa başvuruda bulunacak uzman erbaşlar için K.K.K.lığı mensubu ve 26 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla uzman erbaş olarak 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 8’inci hizmet yılını bitirmemiş olmak (K.K.K.lığı dışındaki diğer Kuvvet Komutanlıklarında görevli uzman erbaşlar başvuramaz).

(4) Görevde bulunan uzman erbaşlardan 2 yıllık meslek yüksekokulu veya 4 yıllık fakülte/yüksekokul bitirenlerin, diğer şartları yerine getirmek koşulu ile istekleri halinde TABLO–3 ve TABLO–4’ teki mezun oldukları bölüme bakılmaksızın, kendi sınıfları için yapacakları başvuruları kabul edilebilecektir.

(5) Bando sınıfı için başvuruda bulunan adayların, TABLO-4’te belirtilen okulların, temini yapılacak branşlarından mezun olmaları gerekmektedir. Farklı bölüm ve branşlardan mezun olan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

NOT : YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR İLE YUKARIDA SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERDE MENFİ (OLUMSUZ) DURUMU TESPİT EDİLENLERİN (BÜTÜN AŞAMALARDA BAŞARILI OLUP KURSA KATILSALAR DAHİ) İŞLEMLERİ DURDURULACAK VE İPTAL EDİLECEKTİR.

2. BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

a. Adaylar başvurularını 17 Haziran–26 Temmuz 2009 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden Çevrimiçi (ONLINE) olarak yapacaktır.

b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

ç. Müracaat tarihleri sonunda olabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak, başvuruların müracaat başlangıç tarihinden itibaren yapılması adayların lehine olacaktır.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

a. İkinci aşama seçme sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin (TABLO–8) ilgili bölümüne (2 ve 3 ncü madde) yazılacaktır.

b. Uzman erbaşlar için adayın sicil notu ortalamasının yüzde 80 ve üzerinde olup olmadığı şahsi dosyasından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–7) ilgili bölümüne (1nci madde) yazılacaktır.

c. Muvazzaf astsubaylığa müracaat eden askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar, uzman erbaşlar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçilerden yazılı sınavı kazananlar için, TABLO–6, TABLO–7 ve TABLO-8’de örneği verilen nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci aşama sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi boş bırakılmadan doldurulacaktır.

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURUSU NASIL YAPILACAKTIR?

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri 31 Temmuz 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEKLERDİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Aşama Sınavları,

(1) Ön Sağlık Kontrolü,
(2) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,
(3) Uygulamalı Sınav (Sadece Bando Sınıfına müracaat eden adaylar için),
(4) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf astsubaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 09 Ağustos 2009 tarihinde Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 10:00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:00’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 31 Temmuz 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Muvazzaf astsubaylığa müracaat eden adaylara Genel kültür bilgisini ölçecek tarzda yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda;

(1) Türkçe,
(2) İnkılâp Tarihi,
(3) Atatürkçülük,
(4) T.C.Anayasası,
(5) Birleşmiş Milletler,
(6) NATO,
(7) Lozan Antlaşması,
(8) Montreux Sözleşmesi,
(9) 1947 Paris Sözleşmesi,
(10) Milli Coğrafya,
(11) Aktüel konularından olmak üzere 50 soru sorulacaktır.

c. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, elde edilecek puanlar standart puana dönüştürülerek 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

ç. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama sınav tarihleri 07-11 Eylül 2009 tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

3. İKİNCİ AŞAMA SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolü ile fizik
i kabiliyet yeterlilik testleri 05-27 Ekim 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda , mülakatları ise 06-28 Ekim 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda icra edilecektir.

b. Adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

(1) Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu okula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ile lise diplomasının noter onaylı sureti (Lise diploması kayıp belgesi alanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatarak getireceklerdir.),

(2) Bitirdiği fakülte veya yüksek okulda okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Transkript),

(3) Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi,

(4) Adayın kendi adına aldığı vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adı geçen kendisine, evli ise eşine, anne, baba ve 18 yaşından büyük her bir kardeşe ait son üç ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış Adli Sicil Raporu (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getireceklerdir),

(5) Kendisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının yetkili makamlarca onaylanmış fotokopisi, (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(6) Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm ebadında 10 adet fotoğraf (Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı tükenmez kalemle yazılacaktır),

(7) Son üç ay içinde alınmış baba, anne, evli ise eşini ve kardeşlerini gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

(8) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya Askerlik Şubesinden onaylı fotokopisi (Uzman erbaşlar dâhil) (Fotokopi önlü arkalı olacaktır.),

(9) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

(10)Aday bilgi formu (TABLO–10),

(11)Yazılı sınavı kazanan uzman erbaşlar, silahaltında bulunan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler tarafından, birlik komutanlıklarından kapalı ve mühürlü zarf içerisinde alınacak nitelik belgesi,

(12) Siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi için eşofman, kol saati, şort ve spor ayakkabısı.

(13) Cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

NOT : Adayların, ikinci seçim aşamalarında gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

c. Adayların ikinci seçim aşamalarında tabi olacakları sınavlar;

(1) Kişilik Değerlendirme Testi;

Yazılı sınavda başarılı olan bütün adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(2) Ön Sağlık Seçmesi;

(a) Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak vb.,

(b) Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk vs. gibi kusurları olmamak,

(c) Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak.

(3) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi;

Adaylar 3000 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Standartları TABLO-9’dadır. Değerlendirmede branşların her birinden ayrı ayrı 40 ve daha yukarı puan alanlar mülakata çağrılır. Fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi değerlendirme puanı; mekik, şınav ve koşudan alınan notların toplamının üçe bölümünden elde edilen puandır.

(4) Uygulamalı Sınav;

Bando sınıfı için müracaat eden adaylara ayrıca uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav, mülakat sınavı ile eşzamanlı yürütülecektir.

(5) Mülakat;

Görüşme yoluyla yapılan planlı ve ölçülü bir konuşmadır. Değerlendirme 50 tam not üzerinden yapılır, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilir.

4. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

a. Yardımcı Sınıflar (Ulaştırma, Bakım, İkmal, Maliye, Personel, Harita, Bando) : Yardımcı sınıflara alınacak astsubay adayları için Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi puanı değerlendirmede kullanılmaz. Değerlendirme yazılı sınav ve mülakattan alınan notların toplamına göre yapılır. Toplam Puan= Yazılı Sınav + Mülakat

b. Muharip Sınıflar (Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkam, Muhabere): Muharip sınıflara alınacak astsubay adaylarının genel kültür bilgisi yanında bedeni yeteneği de aynı ölçüde önem kazanmaktadır. Bu nedenle değerlendirme genel kültür notu ve mülakattan alınan not ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testinden alınan puanın 1/2’sinin toplamına göre yapılır. Toplam Puan= Yazılı Sınav + Mülakat + (Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi * 1/2)

c. Yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırma yapılacaktır.

d. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun 39’uncu maddesini “evet” olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan bütün adaylara, belirlenecek Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.

b. İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde K.K.K.lığının http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden yayımlanacaktır.

c. Yayımlanan sınav sonucuna göre başarılı olan adaylardan kendisine hastane sevk tarihi tahsis edilen adaylar mülakat aşamasında verilen sevk evrakları ile sağlık raporu işlemlerine başlayacak, diğer adaylar bu belgeleri imha edecektir.

ç. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara’ya teslim edecektir.

d. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mr.K.lığına başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartla
rında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. MUVAZZAF ASTSUBAY ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.
(İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.)

7. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz. (İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.)

8. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. CİLT NO/ SAYFA NO (AİLE SIRA NO)/ SIRA NO:

Nüfus cüzdanınızın “cilt no.”, “sayfa no (aile sıra no.)” ve “sıra no.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. ÖĞRENİM DURUMU:

Öğrenim durumunuzu belirten seçeneği işaretleyiniz.

13. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz yabancı dil seçeneğini işaretleyiniz.

14. ÇEVRE LİSANI:

Bu bölüm okulların müfredat programları ile verilmeyen ancak aday tarafından bilinen diğer dilleri ifade etmektedir. Eğer bu dillerden herhangi birisini biliyorsanız işaretleyiniz.

15. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

16. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz. (Adresiniz dışında bu alana bir bilgi girmeyiniz.)

17. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin ÖNCE bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz. (İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.)

18. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kaydı olması önemlidir.)

19. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

20. CEP TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

21. E-POSTA ADRESİ:

Gerekli olduğu takdirde kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

22. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

23. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

24. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

25. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

26. ASKERLİK DURUMU:

Askerlik durumunuzu belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

27. GÖREV/ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Görev/Askerlik yaptığınız sınıfı işaretleyiniz. (Uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar ile askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar dolduracaklardır.)

28. RÜTBENİZ:

Görev/Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar ile askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar dolduracaklardır.)

29. GÖREV/ASKERLİK YAPTIĞINIZ KUVVET:

Görev/Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz. (Uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar ile askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar dolduracaklardır.)

30. GÖREVE/ASKERLİĞE BAŞLAMA TARİHİNİZ:

Göreve/askerliğe başlama tarihini gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar, uzman erbaşlar ile Silahlı Kuvvetlerde görev yapmakta olan sivil memur ve işçiler dolduracaklardır.)

31. UZMAN ERBAŞ, SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN SİCİL NUMARASI, ERBAŞ/ERLER İÇİN TERTİBİ:

Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler ile halen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan uzman erbaşlar sicil numaralarını erbaş ve erler tertiplerini (1988

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym