Isparta Sarıidris Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Isparta Sarıidris Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
29 Haziran 2009 - 7:56

> Isparta İli Eğirdir İlçesi Sarıidris Belediyesi İtfaiye Eri Alımı yapacak Ayrıntılar yazının devamında.

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
ISPARTA İLİ-EĞİRDİR İLÇESİ
SARIİDRİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Belediye İtfaiye Yönetmeliği ” hükümleri çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda sınıf, derecesi, öğrenim durumu ve miktarları yazılı ünvanlara sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.

A. ELEMAN ALINACAK KADROLAR

SINIFI—ÜNVANI—DERECESİ—ADEDİ—CİNSİYETİ—ÖĞRENİM DURUMU
G.İ.H.—–İtfaiye Eri–11————2——–E/K——LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK

B . BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1) Türk vatandaşı olmak.
2) 657 Sayılı Kanunun 48nci maddesinin (A) fıkrasındaki belirtilen genel şartları taşıması
3) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış olmak veya tecilli olmak.
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 12 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
7) Adayların öncelikle KPSS 2008 sınavlarına girmiş, 60 ve üzeri puan almış olmaları şarttır.
8) KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adaylarının listesi belediye ilan tahtasında yayınlanacaktır.
9) İtfaiye Eri için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, Boy ve Kilo tespitleri kurumumuz Zabıta komiserliği tarafından müracaat anında tespiti yapılacaktır.
10) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak
11) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
12) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatında
Çalışmaya uygun olmak.
C . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
Sarıidris Belediyesi Yazı İşlerinden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. 2008 KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti
2. T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı sureti ,
3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf,
4. Diploma veya çıkış belgesi aslı veya tasdikli sureti.
5. Erkek adaylar için askerliğini yaptığına dair terhis belgesi veya tecilli olmak.
6. Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış.),
7. İtfaiye Eri Kadrosuna başvuracaklar Belediyemiz İtfaiye Birimince bir tutanak ile belirlenecek boy ve kilolarına ilişkin tutanak.

D . BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ :
1. Adaylar 08 Temmuz 2009 tarihlerinde istenilen belgelerle birlikte, Sarıidris Belediye Başkanlığı Yazı İşlerine şahsen başvuracaklardır.
2. Son başvuru tarihi 08 Temmuz 2009 saat 17.30’dur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşlerinden sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E . SINAV YERİ , ZAMANI ve KONULARI :
Sınavlar sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 15 Temmuz 2009 Çarşamba günü saat: 10’ 00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır. Adaylar alfabetik soyadı sırasına göre sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları;
Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları mesleki konularda (Genel Kültür, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İtfaiye Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen İtfaiye Teşkilatının görevleri hakkındaki kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ile spor gibi konularda) uygulamalı olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlara sahip olup olmadıkları açısından değerlendirir.

F . SINAV ŞEKLİ,DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI :

1. Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.
2. Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır. Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır.
3. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.
4. Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü Sınavda en az 70 puan almak şarttır.
5. Kurum sınav başarı puanı, sözlü sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir.
6. İtfaiye Eri girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.
7. Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediye ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
8. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

  • sarıidris kasabası
  • sarıidris facebook

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker