Isparta Sarıidris Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Isparta Sarıidris Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
29 Haziran 2009 - 7:56

> Isparta İli Eğirdir İlçesi Sarıidris Belediyesi İtfaiye Eri Alımı yapacak Ayrıntılar yazının devamında.

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
ISPARTA İLİ-EĞİRDİR İLÇESİ
SARIİDRİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Belediye İtfaiye Yönetmeliği ” hükümleri çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda sınıf, derecesi, öğrenim durumu ve miktarları yazılı ünvanlara sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.

A. ELEMAN ALINACAK KADROLAR

SINIFI—ÜNVANI—DERECESİ—ADEDİ—CİNSİYETİ—ÖĞRENİM DURUMU
G.İ.H.—–İtfaiye Eri–11————2——–E/K——LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMAK

B . BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1) Türk vatandaşı olmak.
2) 657 Sayılı Kanunun 48nci maddesinin (A) fıkrasındaki belirtilen genel şartları taşıması
3) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış olmak veya tecilli olmak.
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 12 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
7) Adayların öncelikle KPSS 2008 sınavlarına girmiş, 60 ve üzeri puan almış olmaları şarttır.
8) KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adaylarının listesi belediye ilan tahtasında yayınlanacaktır.
9) İtfaiye Eri için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, Boy ve Kilo tespitleri kurumumuz Zabıta komiserliği tarafından müracaat anında tespiti yapılacaktır.
10) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak
11) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
12) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatında
Çalışmaya uygun olmak.
C . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
Sarıidris Belediyesi Yazı İşlerinden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. 2008 KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti
2. T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı sureti ,
3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf,
4. Diploma veya çıkış belgesi aslı veya tasdikli sureti.
5. Erkek adaylar için askerliğini yaptığına dair terhis belgesi veya tecilli olmak.
6. Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış.),
7. İtfaiye Eri Kadrosuna başvuracaklar Belediyemiz İtfaiye Birimince bir tutanak ile belirlenecek boy ve kilolarına ilişkin tutanak.

D . BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ :
1. Adaylar 08 Temmuz 2009 tarihlerinde istenilen belgelerle birlikte, Sarıidris Belediye Başkanlığı Yazı İşlerine şahsen başvuracaklardır.
2. Son başvuru tarihi 08 Temmuz 2009 saat 17.30’dur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşlerinden sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E . SINAV YERİ , ZAMANI ve KONULARI :
Sınavlar sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 15 Temmuz 2009 Çarşamba günü saat: 10’ 00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır. Adaylar alfabetik soyadı sırasına göre sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları;
Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları mesleki konularda (Genel Kültür, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İtfaiye Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen İtfaiye Teşkilatının görevleri hakkındaki kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ile spor gibi konularda) uygulamalı olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlara sahip olup olmadıkları açısından değerlendirir.

F . SINAV ŞEKLİ,DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI :

1. Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.
2. Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır. Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır.
3. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.
4. Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü Sınavda en az 70 puan almak şarttır.
5. Kurum sınav başarı puanı, sözlü sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir.
6. İtfaiye Eri girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.
7. Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediye ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
8. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym