Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı (32 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı (32 kişi)
14 Nisan 2009 - 13:05

>

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4/B sözleşmeli statüde, Mühendis(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makina, İnşaat branşlarında) İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Donanımı, Elektrik-Elektronik) alacak. Adayların ilgili KPSS puanlarının lisans-KPSS3 ve önlisans-KPSS93 en az 70 olması gerekiyor, yerleştirme ise yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, adayların KPSS (B) grubu puan sıralamasının yapılması oluşturulacak.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere Bakanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda birimi ile unvanı gösterilen toplam (32) adet sözleşmeli personel pozisyonuna, söz konusu Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) maddesinde belirtilen “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme” yöntemiyle aşağıda belirtilen genel ve özel şartlara sahip adaylar arasından açıktan sözleşmeli personel alınacaktır.
1) BİRİM VE UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
2) ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
d) 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmak (Lisans programı mezunları için),
e) 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 70 puan almış olmak (Önlisans programı mezunları için),
f) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
g) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak (Lisans mezunları için),
3) ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
A) MÜHENDİS (5 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek ve uygulama yazılım programları geliştirme konusunda MS SQL, MS VİSUAL BASİC C# ve .NET Framework programcılık eğitimine dair sertifikaya sahip olmak,
B) MÜHENDİS (3 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yazılım projesinde veri tabanı uzmanı olarak çalıştığını belgelemek ve MS SQL veritabanı programı eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmak,
C) MÜHENDİS (2 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yıl sunucu sistemlerinin yönetimde çalıştığını belgelemek ve MS MCSA (Microsoft Sistem Yöneticisi) sertifikasına sahip olmak,
D) MÜHENDİS (2 KİŞİ)
1) Elektrik-Elektronik veya Elektronik lisans programından mezun olmak,
2) Uygulama yazılım programları geliştirme konusunda sertifikaya sahip olmak ve en az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek,
E) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yıl yerel alan ağı yönetiminde çalıştığını belgelemek ve CİSCO CCNA en az seviye 1 düzeyinde (CİSCO network yöneticisi) sertifikasına sahip olmak,
F) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
G) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
H) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Elektrik-Elektronik veya Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
I) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
İ) İSTATİSTİKÇİ (2 KİŞİ)
1) İstatistik lisans programından mezun olmak,
2) Uygulama yazılım programları geliştirme konusunda sertifikaya sahip olmak ve en az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek,
J) MATEMATİKÇİ (2 KİŞİ)
1) Matematik lisans programından mezun olmak,
2) Uygulama yazılım programları geliştirme konusunda sertifikaya sahip olmak ve en az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek,
K) TEKNİKER (6 KİŞİ)
1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Donanımı önlisans programlarından mezun olmak,
2) Donanım bakım onarım konusunda en az 500 bilgisayarlık bir ağ yapısına sahip bir kuruluşta en az bir yıl çalıştığını belgelemek,
L) TEKNİKER (2 KİŞİ)
1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Donanımı önlisans programlarından mezun olmak,
2) Office uygulamaları konusunda en az bir yıl çalıştığını belgelemek,
M) TEKNİKER (2 KİŞİ)
1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Donanımı önlisans programlarından mezun olmak,
2) En az iki yıl yerel alan ağı yönetiminde çalıştığını belgelemek,
N) TEKNİKER (1 KİŞİ)
1) Elektrik-Elektronik önlisans programından mezun olmak,
2) Bilgisayar bileşenlerinin arızalarını giderme konusunda en az bir yıl çalıştığını belgelemek,
4) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
1) Adayların, Bakanlığımızın http://www.sanayi.gov.tr/ İnternet adresinde örneği yayımlanan başvuru dilekçesi ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte en geç 15 Mayıs 2009 Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıdaki adrese başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
2) Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına ulaşan müracaatlar veya aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri ibraz edilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları
iade edilecektir.
4) Ön lisans programı mezunları için 2008 yılı KPSS sınavında KPSSP93 puan türüne, lisans programı mezunları için 2008 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır.
5) Adaylar, aranılan özel şartlara sahip olmak kaydıyla aynı pozisyon unvanında en fazla üç tercih yaparak yerleştirilme talebinde bulunabilirler.
6) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon unvanı için aynı miktarda yedek aday belirlenecektir.
7) Yerleştirme sonuçları, yerleştirmesi yapılanlara yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca, yerleştirme sonuçları Bakanlığımızın http://www.sanayi.gov.tr/ İnternet adresinde de ilan edilecektir.
8) Yerleştirme başvurusunda bulunan adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) puanları Bakanlığımızca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.
9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
BAŞVURU ADRESİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı 7 nci Kat 731/A No’lu Oda Eskişehir Yolu 7. km. No: 154 Söğütözü/ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik Posta adresi : sozlesmelipersonel@sanayi.gov.tr Telefon: 0 (312) 219 65 00/2734-2741
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER
1) Başvuru dilekçesi, 2) Kimlik belgesi örneği (T.C. Kimlik numaralı ve fotoğraflı),3) Öğrenim belgesi,4) Meslek sertifikası (İstenilenler için),5) Kamu ve özel kurumlardan alınacak mesleki tecrübesini gösteren belge ile özel sektörde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ilgili özel sektör kurumunda çalıştığını gösteren belge (İstenilenler için), 6) 2008 Yılı KPSS Sonuç Belgesi, 7) KPDS Sonuç Belgesi (Tekniker unvanı hariç)
ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış yeni tarihli), 2) (8) adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş), 3) Mal Bildirim Beyanı, 4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Suret) 5) Adli sicil belgesi (2009 tarihli), 6) Muvazzaf askerlik hizmeti ile ilişkisi olmadığını gösterir belge,

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym