Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı (32 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı (32 kişi)
14 Nisan 2009 - 13:05

>

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4/B sözleşmeli statüde, Mühendis(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makina, İnşaat branşlarında) İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Donanımı, Elektrik-Elektronik) alacak. Adayların ilgili KPSS puanlarının lisans-KPSS3 ve önlisans-KPSS93 en az 70 olması gerekiyor, yerleştirme ise yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, adayların KPSS (B) grubu puan sıralamasının yapılması oluşturulacak.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere Bakanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda birimi ile unvanı gösterilen toplam (32) adet sözleşmeli personel pozisyonuna, söz konusu Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) maddesinde belirtilen “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme” yöntemiyle aşağıda belirtilen genel ve özel şartlara sahip adaylar arasından açıktan sözleşmeli personel alınacaktır.
1) BİRİM VE UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
2) ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
d) 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmak (Lisans programı mezunları için),
e) 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 70 puan almış olmak (Önlisans programı mezunları için),
f) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
g) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak (Lisans mezunları için),
3) ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
A) MÜHENDİS (5 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek ve uygulama yazılım programları geliştirme konusunda MS SQL, MS VİSUAL BASİC C# ve .NET Framework programcılık eğitimine dair sertifikaya sahip olmak,
B) MÜHENDİS (3 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yazılım projesinde veri tabanı uzmanı olarak çalıştığını belgelemek ve MS SQL veritabanı programı eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmak,
C) MÜHENDİS (2 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yıl sunucu sistemlerinin yönetimde çalıştığını belgelemek ve MS MCSA (Microsoft Sistem Yöneticisi) sertifikasına sahip olmak,
D) MÜHENDİS (2 KİŞİ)
1) Elektrik-Elektronik veya Elektronik lisans programından mezun olmak,
2) Uygulama yazılım programları geliştirme konusunda sertifikaya sahip olmak ve en az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek,
E) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
2) En az iki yıl yerel alan ağı yönetiminde çalıştığını belgelemek ve CİSCO CCNA en az seviye 1 düzeyinde (CİSCO network yöneticisi) sertifikasına sahip olmak,
F) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
G) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
H) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Elektrik-Elektronik veya Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
I) MÜHENDİS (1 KİŞİ)
1) Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
İ) İSTATİSTİKÇİ (2 KİŞİ)
1) İstatistik lisans programından mezun olmak,
2) Uygulama yazılım programları geliştirme konusunda sertifikaya sahip olmak ve en az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek,
J) MATEMATİKÇİ (2 KİŞİ)
1) Matematik lisans programından mezun olmak,
2) Uygulama yazılım programları geliştirme konusunda sertifikaya sahip olmak ve en az iki yazılım projesinde kod geliştirdiğini belgelemek,
K) TEKNİKER (6 KİŞİ)
1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Donanımı önlisans programlarından mezun olmak,
2) Donanım bakım onarım konusunda en az 500 bilgisayarlık bir ağ yapısına sahip bir kuruluşta en az bir yıl çalıştığını belgelemek,
L) TEKNİKER (2 KİŞİ)
1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Donanımı önlisans programlarından mezun olmak,
2) Office uygulamaları konusunda en az bir yıl çalıştığını belgelemek,
M) TEKNİKER (2 KİŞİ)
1) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Donanımı önlisans programlarından mezun olmak,
2) En az iki yıl yerel alan ağı yönetiminde çalıştığını belgelemek,
N) TEKNİKER (1 KİŞİ)
1) Elektrik-Elektronik önlisans programından mezun olmak,
2) Bilgisayar bileşenlerinin arızalarını giderme konusunda en az bir yıl çalıştığını belgelemek,
4) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
1) Adayların, Bakanlığımızın http://www.sanayi.gov.tr/ İnternet adresinde örneği yayımlanan başvuru dilekçesi ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte en geç 15 Mayıs 2009 Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıdaki adrese başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
2) Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına ulaşan müracaatlar veya aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri ibraz edilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları
iade edilecektir.
4) Ön lisans programı mezunları için 2008 yılı KPSS sınavında KPSSP93 puan türüne, lisans programı mezunları için 2008 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır.
5) Adaylar, aranılan özel şartlara sahip olmak kaydıyla aynı pozisyon unvanında en fazla üç tercih yaparak yerleştirilme talebinde bulunabilirler.
6) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon unvanı için aynı miktarda yedek aday belirlenecektir.
7) Yerleştirme sonuçları, yerleştirmesi yapılanlara yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca, yerleştirme sonuçları Bakanlığımızın http://www.sanayi.gov.tr/ İnternet adresinde de ilan edilecektir.
8) Yerleştirme başvurusunda bulunan adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) puanları Bakanlığımızca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.
9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
BAŞVURU ADRESİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı 7 nci Kat 731/A No’lu Oda Eskişehir Yolu 7. km. No: 154 Söğütözü/ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik Posta adresi : sozlesmelipersonel@sanayi.gov.tr Telefon: 0 (312) 219 65 00/2734-2741
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER
1) Başvuru dilekçesi, 2) Kimlik belgesi örneği (T.C. Kimlik numaralı ve fotoğraflı),3) Öğrenim belgesi,4) Meslek sertifikası (İstenilenler için),5) Kamu ve özel kurumlardan alınacak mesleki tecrübesini gösteren belge ile özel sektörde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ilgili özel sektör kurumunda çalıştığını gösteren belge (İstenilenler için), 6) 2008 Yılı KPSS Sonuç Belgesi, 7) KPDS Sonuç Belgesi (Tekniker unvanı hariç)
ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış yeni tarihli), 2) (8) adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş), 3) Mal Bildirim Beyanı, 4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Suret) 5) Adli sicil belgesi (2009 tarihli), 6) Muvazzaf askerlik hizmeti ile ilişkisi olmadığını gösterir belge,

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba