İtfaiye Eri Alım İlanları (30.04.2009)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İtfaiye Eri Alım İlanları (30.04.2009)
30 Nisan 2009 - 8:13

>

Bazı belediyeler itfaiye eri alımı yapacak.
Kırıkkale Hasandede Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri Alım İlanı Muğla Gündoğan Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri Alım İlanı Nevşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri Alım İlanı
Ayrıntılar için yazının devamını okuyunuz.

KIRIKKALE- HASANDEDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN
İTFAİYE ERİ MEMURU ALIM İLANI

657 sayılı D.M.K.’nun 48. maddesi (A) fıkrasındaki şartları ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki İtfaiye Eri memurluğuna atanma şartlarına göre boş bulunan İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
1) 657 sayılı D.M.K.’nun 48. maddesi a fıkrası
2) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15. maddesi( Erkekler en az 1.67, kadınlar en az 1.60 boyunda olmak, en az lise mezunu olmak)
3) KPSS ( 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavı)na girmiş, 55 ve üzeri puan almış olmak.
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi Belediyemiz ilan panosunda yayınlanacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR: (4 adet 10. derece lise veya dengi okul mezunu K-E İTFAİYE ERİ)

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 04.05.2009 tarihinde başlayacak ve 05.05.2009 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular, Kırıkkale- Hasandede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Adaylar tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)
2) KPSS sonuç belgesi örneği (Aslı ibraz edilecektir.)
3) Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü hastaneden) ( Sağlık açısından kapalı, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmadığı, İtfaiye Eri oluru raporuna işlenecek)
4) Bir sağlık kurumundan boy ve kilo tespiti yaptırdığına dair onaylı belge
5) Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık no.su olan)
6) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi
7) İkametgâh ilmühaberi
8) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
9) Sabıka kaydı olmadığına dair belge

SINAV YERİ ZAMANI:
Sınav Hasandede Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda 15.05.2009 Cuma günü saat 14.oo’de sözlü sınav olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:
Genel Kültür, T.C. Anayasası, İtfaiye Yönetmeliği, İtfaiye Eri’nin görevleri hakkında kanunlar, yöneltmelikler, tebliğler, genelgeler, Zabıtaya verilen yetkiler ile spor gibi konular.

SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE İLANI:
1) Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler alınmazlar.
2) Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır, sözlü sınavda en az 70 puan almak şarttır.
3) Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediye ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
4) Başvuru sırasında istenilen belgeler eksik teslim edilirse, sınava çağrılmaz.
5) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

MUĞLA GÜNDOĞAN BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Gündoğan Belediye Başkanlığına İlk Defa Alınacak İtfaiye Eri Alımı :

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan unvan, derece, sınıf ve sayısı belirtilen itfaiye eri kadrolarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR (11. derece 2 adet önlisans mezunu K-E itfaiye eri, 11. derece 1 det lise veya dengi okul mezunu K-E itfaiye eri)

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2- Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
3- Ön lisans ,Lise ve dengi okulu mezunu olmak
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan
5- Tartılma ve ölçülme : aç karnına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1.67 cm, bayanlarda en az 1.60 boyunda olmak ve boyun 1 m.den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +, – ) 10 kg.dan fazla fark olmamak
6- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak
7- KPSS-2008 Sınavından 55 ve üzeri puanı almış olmak

Başvuru Yeri : Gündoğan Belediye Başkalığı, BODRUM, MUĞLA

Başvuru Tarihi : Başvurular 30.04.2009 Perşembe günü saat 08.30 ile 17.30 arasında yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR : (8 ADET 7. DERECE K-E LİSANS MEZUNU KPSS MİNİMUM 70; 17 ADET 8-9-10 DERECE E-K ÖNLİSANS MEZUNU KPSS MİNİMUM 70)

Toplam : 25 adet İtfaiye Eri
ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1- Türk Vatandaşı olmak,
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahk

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym