2009 KPSS A Grubu Kadroları -1

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » 2009 KPSS A Grubu Kadroları -1
26 Mart 2009 - 14:05

>

Geçmiş yıllarda yapılan KPSS A Grubu sınavları doğrultusunda 2009 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının yaklaşmasıyla birlikte KPSS A Grubu kadrolar, A Grubu Kadrolarda hesaplanan puan türleri ve puan kodlarına ilişkin bilgi vermek istedik.
2009 KPSS A GRUBU KADROLARA ELEMAN ALIMINA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER
AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazı kısaltmalar yapılmıştır. Testlere verilecek ağırlıklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiştir. Harflerin gösterdiği KPSS testleri şöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, ÇE:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, EĞ:Eğitim Bilimleri, EK:Ekonometri, HU:Hukuk, İK:İktisat, İA:istatistik, İŞ:işletme, KY:Kamu Yönetimi, MA:Maliye, MU:Muhasebe, Uh:Uluslararası ilişkiler, YD:Yabancı Dil. Kurum ve kuruluşların kullanacakları test ağırlıklarının bulunduğu satırlarda, bu ağırlıklarda hesaplanmış ağırlıklı puanların numaraları küçük bir çerçeve içinde yer almaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel şartlar aranacağından bu şartlar her kurum için ayrı ayrı belirtilmemiştir. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları halinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olması gerekir. Bu kılavuzda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları için bu koşulların istendiği varsayılacaktır. Aşağıdaki bilgiler adaylara yardımcı olmak amacıyla verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları aşağıdaki koşullarda gerektiğinde değişiklik yapabileceklerdir. Bu koşullar kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı için verecekleri basın ilanlarında kesinlik kazanacaktır.
Başbakanlık
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Eleman alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSSP86
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Personel Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Eleman alınması planlanmaktadır.
KPSSP47
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ekonomi, Maliye, Hukuk, idare ve işletme dallarından lisans düzeyinde mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Planlama Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 22
KPSSP4
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından verilecek ilan metninde duyurulacaktır.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1972 ve sonraki tarihlerde doğanlar). Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarında iki defa başarısız olmamak.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
KPSSP81
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,3, IK:0,15, IŞ:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat Mühendisi olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar Yabancı Dil Testini cevaplamak
zorundadırlar. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,65, IK:0,15, YD: Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir programdan mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı Dil Testinden en az 70 puan
almak. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.
KPSSP20
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: iktisat, işletme, Hukuk kadroları toplamı 25
15
TABLO-2’nin devamı
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (iktisat)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: iktisat, işletme, Hukuk kadroları toplamı 25
KPSSP28
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, IK:0,6, IŞ:0,1, YD:Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: iktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı Dil Testinden en az 70 puan almak. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (işletme)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: işletme, iktisat, Hukuk kadroları toplamı 25
KPSSP29
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, IK:0,1, IŞ:0,6, YD:Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: işletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı Dil Testinden en az 70 puan
almak. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Müfettiş Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
KPSSP44
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Gümrük Müfettiş Yardımcılığı Giriş
Sınavına daha önce bir defadan daha fazla katılmamış olmak.
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı
: Gümrük Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 27
KPSSP44
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi
programları ile Matematik ve istatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ingilizce dillerinden
en az birinden KPSS’den Gümrük Müsteşarlığınca istenilecek sayıda yabancı dil sorusuna doğru cevap vermek.
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gümrük Kontrolörü Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 13
KPSSP44
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Stajyer Gümrük Kontrolörü Giriş Sınavına iki
kere katılıpta başarısız olanlar giriş sınavına kabul edilmezler.
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 9
KPSSP82
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, IK:0,1, IŞ:0,05, KY:0,05, MA:0,05, UI:0,15, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yıl sonu itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
KPSSP21
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
16
TABLO-2’nin devamı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (iktisat)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
KPSSP22
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: iktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (istatistik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
KPSSP25
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: istatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (işletme)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
KPSSP23
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: işletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3
KPSSP24
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Maliye lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
KPSSP92
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, İA:0,15, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Matematik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 31.12.2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
KPSSP75
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,1, İA:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Matematik, istatistik, Ekonometri, Aktüerya veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak
ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan sigorta denetleme aktüer uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı
gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 13
KPSSP76
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, IK:0,1, IŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: iktisat, Maliye, Hukuk, işletme, Muhasebe veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak
ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan sigorta denetleme uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı
gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.
17
TABLO-2’nin devamı
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Hukukçu Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
KPSSP6
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak; avukatlık stajını tamamlamış veya staj bitim belgesini en geç sözlü sınav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiş olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
KPSSP6
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: işletme Mühendisliği, Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler veya dengi fakültelerin işletme, iktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Ul
uslararası Finans, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP45
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,25, IK:0,1, KY:0,2, MA:0,1, MU:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun
olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP3
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,5
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği programları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP8
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği programları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP74
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, IK:0,1, KY:0,15, MA:0,1, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun
olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
KPSSP70
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mimarlık, Mühendislik programları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak.
18
TABLO-2’nin devamı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bakanlık Müfettiş Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
KPSSP87
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,2, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, Hukuk, iktisat, işletme Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: iş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal) Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
KPSSP46
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat.Siyasal Bilgiler, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: iş Müfettiş Yardımcısı (Teknik) Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
KPSSP13
Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalürji, inşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar.Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Dışişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Meslek Memuru
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP36
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, IK:0,05, Ul:0,1, YD:0,6
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, iktisat, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası ilişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, iktisat, işletme, Maliye ve Ekonomi lisans programlarının veya dengi programlar ile Hukuk Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.
Dışişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday idari Memur
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP68
Test Ağırlıkları: GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Dört yıl süreli yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.
Diğer Koşullar: Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav tarihinden beş yıl öncesine kadar KPDS’den (ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden) en az 70 puan almış olmak. Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.
Dışişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Haberleşme Teknik Personeli
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP69
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,25, IA:0,15, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya bilgisayar eğitimi veren bölümlerinden (Bakanlığın takdiri esastır) mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı ilk gün itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı (GİH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
KPSSP91
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,05, Uİ:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurma
mış olmak.
19
TABLO-2’nin devamı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı (THS) Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
KPSSP90
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,2, IA:0,1, YD:0,3
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Elektrik-Elektronik, Maden, Makine, Kimya, Metalürji Mühendislik Fakülteleri ile Mimarlık Fakültesi lisans programlarının
veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
İçişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: il Planlama Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20
KPSSP31
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2, IA:0,1, KY:0,2, MA:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programları
ile istatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: ilk defa atanacaklar için giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
İçişleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maiyet Memuru ( Kaymakam Adaylığı ) Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 56
KPSSP37
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, IK:0,2, KY:0,4, MA:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının beşinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp
da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri
şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)
Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
KPSSP71
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, EK:0,05, HU:0,1, IK:0,15, IA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile istatistik, Ekonometri lisans programlarının
veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
KPSSP56
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, IA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programlarının
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Gelir Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 19
KPSSP49
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa
daha sonraki sınavlara katılabilirler.______________________________________________________________________________
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gelir Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 500
KPSSP49
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa
daha sonraki sınavlara katılabilirler.
20
TABLO-2’nin devamı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Vergi Denetmen Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 400
KPSSP49
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa
daha sonraki sınavlara katılabilirler.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gelirler Kontrolörü Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
KPSSP57
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, IK:0,15, IŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Öngörülen ağırlıklarda 70 puanın (KPSSP57) üzerinde olmak kaydıyla
başarı sırasında ilk 250 aday içinde olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa, daha sonraki sınavlardan birine girebilir.
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hesap Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30
KPSSP54
Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, IK:0,1, IŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Öngörülen ağırlıklarda 80 puanın (KPSSP54) üzerinde olmak kaydıyla başvuranlardan başarı sırasında ilk 120 aday içinde olmak.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
KPSSP72
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar giriş sınavlarına en fazla iki defa katılabilirler.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Malları Uzman Yardımcısı Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
KPSSP42
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, IK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim K
oşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20
KPSSP42
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 100
KPSSP43
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Maliye, iktisat, Hukuk, işletme, Kamu Yönetimi ve iş idaresi ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
21
TABLO-2’nin devamı
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Denetmen Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
KPSSP43
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Maliye, iktisat, Hukuk, işletme, Kamu Yönetimi ve iş idaresi ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Maliye Bakanlığı (TASİŞ Genel Müdürlüğü)
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Tasfiye Kontrolörü Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: –
KPSSP73
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,1, IŞ:0,1, KY:0,15, MA:0,1, MU:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak.
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30 (en fazla)
KPSSP40
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15 , MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak. Maliye Teftiş Kurulu tarafından yapılacak yazılı sınava başvurabilmek için gerekli asgari KPSS puanı sınav ilanında yer alacaktır.
TC Merkez Bankası A.Ş.
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Araştırmacı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Atama yapılacak kadro sayısı TC Merkez Bankası Yönetim Kurulunca daha sonra belirlenecektir.
KPSSP9
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,1, İK:0,5, YD:Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, Maliye, Ekonometri, Bankacılık ve Finans ile Bankacılık programları veya dengi programların birinden mezun olmak veya lisans öğrenimlerine bakılmaksızın iktisat ve işletme dallarında lisansüstü eğitim (master) yapmış olmak.
Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak (Merkez Bankasının giriş sınavı için son başvuru tarihi itibarıyla). Almanca, Fransızca veya ingilizce dillerinin birinden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.
TC Merkez Bankası A.Ş.
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Atama yapılacak kadro sayısı TC Merkez Bankası Yönetim Kurulunca daha sonra belirlenecektir.
KPSSP1
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3, YD:Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, iktisadi ve Ticari Bilimler Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak (Merkez Bankasının giriş sınavı için son başvuru tarihi itibarıyla). Bankanın Müfettiş Yardımcılığı Sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak, ingilizceden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.
TC Merkez Bankası A.Ş.
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Atama yapılacak kadro sayısı TC Merkez Bankası Yönetim Kurulunca daha sonra belirlenecektir.
KPSSP1
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3, YD:Diğer Koşullara bakınız.
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının Ekonomi, işletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Kamu Yönetimi, iş idaresi, Sigortacılık, Hukuk, Muhasebe, istatistik, Uluslararası ilişkiler, Endüstri Mühendisliği veya Matematik, Bankacılık ve Finans ile Bankacılık programları veya dengi programların birinden mezun olmak ya da yüksek lisans yapmış olmak.
Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak (Merkez Bankasının giriş sınavı için son başvuru tarihi itibarıyla). KPSS Almanca, Fransızca veya ingilizce Testlerinin birinin sonucundan en az 70 puan almak.
22
TABLO-2’nin devamı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
KPSSP51
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Yönetim Bilimleri, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 12
KPSSP83
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,15, IŞ:0,05, KY:0,1, MA:0,05, MU:0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun
olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (idari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: idari ve Mühendis kadroları toplamı 15
KPSSP84
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, IK:0,2, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler, Yönetim Bilimleri, iletişim ve Ev Ek
onomisi lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: idari ve Mühendis kadroları toplamı 15
KPSSP4
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (idari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: idari ve Mühendis kadroları toplamı 22
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK.0,1, HU:0,25, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: idari ve Mühendis kadroları toplamı 22
KPSSP4
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP88
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, IK:0,1, Ul:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri ile Uluslararası ilişkiler, Ekonomi, işletme, Hukuk, iktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 30 yaşından gün almamış olmak. Yeterli ingilizce bilgisine sahip olmak (en az KPDS: C, TOEFL: 200).
23
TABLO-2’nin devamı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kontrolör Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
KPSSP89
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: iktisat, işletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, Ziraat, inşaaat, Makine, Elektrik Mühendisliği lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir).
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2 KPSSP8
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat ve diğer Mühendislik Fakülteleri ile Veteriner, Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak.
Telekomünikasyon Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6
KPSSP77
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: iktisat, işletme, Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri ve iletişim lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.
Telekomünikasyon Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 11
KPSSP78
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,35, İA: 0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, işletme Mühendisliği, Fizik veya istatistik programlarından veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.
Genel 1
Eleman alımına karar veren kurumların kullanabilecekleri bir puan türü Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
KPSSP40

Genel 2
Eleman alımına karar veren kurumların kullanabilecekleri bir puan türü Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2
KPSSP5

Genel 3
Eleman alımına karar veren kurumların kullanabilecekleri bir puan türü Test Ağırlıkları: GY:0,6, GK:0,4
KPSSP2

Genel 4
Eleman alımına karar veren kurumların kullanabilecekleri bir puan türü Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,5
KPSSP3

Genel 5
Eleman alımına karar veren kurumların kullanabilecekleri bir puan türü Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
KPSSP80
24

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. Anonymous
  04 Mayıs 2010 - 11:08

  >Devlet personeli olabilme yaşı 36 ya yükseltilmişken, diğer şartlarda yer alan 30 yaş sınırındaki mantık nedir?

 2. admin
  19 Mayıs 2009 - 14:58

  >a grubu kadrolarda kpss haricinde kurumlar ayrıca sınav veya mülakat yapmaktadır. bu durum b grubu kadrolar için geçerli değildir.

 3. Anonymous
  27 Nisan 2009 - 23:07

  >maden her kurum kpss haricinde kendisi de sınav yapıyor o zaman kpssye ne gerek var anlamadım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım